Spartakiáda, hromadná veřejná tělocvičná vystoupení, byla jedinečným fenoménem v historii Československa. Tradice spartakiád sahá až do doby první republiky, kdy byly organizovány levicovou odnoží dělnických tělovýchovných jednot. První spartakiáda se konala v roce 1921 na pražských Maninách, inspirovaná revolučním duchem a pojmenovaná po vůdci vzpoury římských otroků, Spartakovi.

Spartakiády v totalitním Československu

Zdroj: Youtube

V totalitním Československu se spartakiády konaly pravidelně od roku 1955 do roku 1985, s výjimkou roku 1970. Tyto spartakiády navazovaly na tradici všesokolských sletů, pro které byl v roce 1926 postaven Velký strahovský stadion, známý také jako Masarykův.

Mezinárodní kontext a ideologický podtext

Spartakiády nebyly jen československým fenoménem. Podobné akce se konaly v Sovětském svazu, Německé demokratické republice a Albánii, kde se spartakiády uskutečňovaly v letech 1959, 1969, 1974, 1979, 1984 a 1989. Dnes pokračují ve velkolepých tělocvičných přehlídkách zejména Severní Korea a Čína.

Organizace a choreografie

Spartakiády za komunistického režimu byly obrovskými propagandistickými událostmi. Každá spartakiáda zahrnovala různé sestavy pro jednotlivé kategorie účastníků, od dětí po dospělé, včetně vojáků a studentů. Například na poslední spartakiádě v roce 1985 vystoupilo 13 824 vojáků. Hudba byla většinou skládána přímo pro tyto události a tělocvičné skladby byly často fyzicky náročné a komplikované.

V době celostátní spartakiády byl v Praze zvláštní režim. Městská hromadná doprava byla posílena, aby zvládla příval návštěvníků, kteří byli ubytováni na školách po celé Praze a okolí. Mimořádně se dováželo i exotické ovoce a uzeniny, což zdůrazňovalo výjimečnost těchto dnů.

První celostátní spartakiáda

První celostátní spartakiáda se konala 23. června 1955 jako součást oslav desátého výročí osvobození Československa Rudou armádou. Přípravy začaly již v roce 1953 a spartakiáda se skládala z 29 skladeb, na kterých vystoupilo přes 1 690 000 cvičenců. Akce byla rozdělena na Den mladých, Den dospělých, Den Svazarmu a Den ozbrojených sil.

Druhá celostátní Spartakiáda

Druhá celostátní spartakiáda v roce 1960 se konala v prvním roce platnosti nové ústavy, která Československo prohlásila za socialistický stát. Přípravy zahrnovaly tisíce ohňů zapálených po celé zemi a soutěže na školách o odznaky zdatnosti. Strahovské vystoupení čítalo 17 hromadných skladeb s účastí téměř 2 milionů cvičenců.

Třetí celostátní Spartakiáda

Součástí třetí celostátní spartakiády v roce 1965 bylo 1485 veřejných vystoupení a 424 okrskových a okresních spartakiád. Na Strahovském stadionu vystoupilo přes 1 721 000 cvičenců. Bohužel, tato spartakiáda byla poznamenána tragédií, kdy pád reproduktorů zabil čtyři děti.

Spartakiády v 70. a 80. letech

Spartakiády pokračovaly i v letech 1975 a 1980, kdy došlo ke změně názvu na československou spartakiádu. V roce 1980 se spartakiády zúčastnilo přes 1,9 milionu cvičenců. Poslední, VI. československá spartakiáda, se konala v roce 1985 a její součástí bylo 15 skladeb, ve kterých vystoupilo 189 512 cvičenců.

Dědictví spartakiád

Přípravy na VII. československou spartakiádu v roce 1990 byly ovlivněny politickými změnami a sametovou revolucí. I když se nepodařilo spartakiádu zachránit v plném rozsahu, zůstává tato událost důležitou součástí historie československé tělovýchovy a kulturního dědictví.

Připomeňte si v našem kvízu tuto velkolepou slavnost, která se stala neoddělitelnou součástí československé historie!

Retro kvíz: Spartakiáda kdysi hýbala celým Československem. Pohltila i Vás?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: temata.rozhlas.cz, denik.cz, cs.wikipedia.org