Spartakiády byly jedním z nejvýznamnějších tělovýchovných a společenských fenoménů v historii Československa. Hromadné sportovní akce, pořádané v pravidelných pětiletých intervalech, spojovaly tisíce lidí z celé země a nabízely nejen sportovní vyžití, ale také příležitost k setkávání a kulturnímu obohacení.

Hlavní program spartakiády

Zdroj: Youtube

Spartakiády měly tři hlavní části: hromadná tělovýchovná vystoupení, která byla hlavní atrakcí, sportovní soutěže a turistické akce. Hlavní části byly doplněny o Večery družby a další odborné a kulturní pořady. Přípravou na první spartakiádu bylo 311 okresních spartakiád, které vyvrcholily na Strahovském stadionu v Praze na přelomu června a července.

Vývoj spartakiád v čase

Druhá spartakiáda se konala v roce 1960 a organizoval ji již ČSTV. Třetí následovala v roce 1965. Čtvrtá spartakiáda se připravovala na rok 1970 pod názvem „IV. Československá spartakiáda“, ale kvůli politickým poměrům se nakonec v Praze neuskutečnila a místo ní se konaly tělovýchovné slavnosti po celé zemi. Další spartakiády se uskutečnily v letech 1975, 1980 a 1985. Poslední plánovaná spartakiáda pro rok 1990 byla zrušena kvůli politickým změnám, a nacvičené skladby se předváděly jen v krajích a městech.

Skladby a choreografie

Pro každou spartakiádu byly po vzoru všesokolských sletů vytvořeny různé sestavy pro různé kategorie účastníků, od mladších a starších žáků, přes dorostence a dorostenky, matky s dětmi, až po vojáky základní služby. Skladby měly složitou choreografii a byly fyzicky náročné. Například na poslední spartakiádě v roce 1985 vystupovalo také 13 824 vojáků. Hudba byla často skládána přímo pro tyto akce, a jednotlivé skladby se pohybovaly od deseti do dvaceti minut.

Propaganda a povinná účast

Spartakiády za socialismu byly gigantickými propagandistickými akcemi. Ačkoliv byla účast formálně dobrovolná, v praxi byla často povinná, například pod hrozbou zhoršené školní klasifikace z tělesné výchovy. Spartakiády měly několik stupňů, od školních až po celostátní v Praze na Strahově, kam postupovali jen ti nejlepší cvičenci.

Praha ve spartakiádních dnech

V době celostátní spartakiády přijíždělo do Prahy několik set tisíc lidí z celého Československa. Ti byli ubytováni na školách po celé Praze a blízkém okolí, proto začínaly letní prázdniny ve spartakiádních letech o dva týdny dříve. Městská hromadná doprava měla zvláštní režim s mnoha speciálními linkami. Vojáci měli vlastní vojenské městečko v Břevnově na Vypichu.

Logistická výzva pro pražskou dopravu

Spartakiády byly jedinečnými zátěžovými zkouškami pro pražskou hromadnou dopravu. Například dne 30. června 1985 bylo během jedné hodiny přepraveno 34 000 osob pomocí 308 autobusů na speciálních návozových linkách. Posílena byla také trolejbusová doprava až na Strahov. Pro všesokolské slety byla vybudována dvě tramvajová nádraží – Královka a Dlabačov – s barevně značenými návozovými linkami.

Spartakiády zanechaly hluboký otisk v tělovýchovné historii Československa a dodnes jsou připomínány jako symboly masové účasti a organizace sportovních aktivit. Pojďte si zavzpomínat v našem kvízu!

Retro kvíz (nejen) pro pamětníky: Vybavíte si, co se dělo na spartakiádě?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, reflex.cz, nm.cz