Průvody, slavnostní shromáždění a různé ceremoniály byly charakteristickými znaky socialistických svátků. Kromě oficiálních oslav existovaly i neoficiální aktivity a zvyklosti, které lidé dodržovali v soukromí. Svátky měly tenkrát také velký vliv na školství a vzdělávání, kdy se děti učily o významu svátečních dnů a jejich historii. Často byly také využívány k propagandistickým účelům a zdůrazňovaly úspěchy socialismu.

Zdroj: Youtube

Rituály a vzpomínky

Život v socialismu měl své rituály, na něž se dodnes vzpomíná, byť v rozporuplném duchu. Některé z nich byly slaveny tak, že dokonale vyprázdnily původní význam svátku. Také socialistické masové organizace měly obvykle své demokratické předchůdce, o nichž se nemělo mluvit.

V prachu času

Mezinárodní den žen, První máj, oslavy Pražského povstání – to všechno jsou svátky, které stále existují v českém povědomí, ale v dnešní době jsou pojímány výrazně jinak než za časů před více než třiceti lety. Totéž se týká mládežnických organizací, zejména pak dětské organizace Pionýr, která stále existuje, ale od svého původního vzoru se v lecčems liší.

První máj aneb Dejte mi do ruky mávátko…

Podobná situace byla i u svátku Prvního máje, který se stal nejoficiálnějším svátkem socialistického režimu. Průvody podniků, škol, pionýrských organizací a zájmových sdružení byly běžnou součástí oslav.

Symbolem Prvního máje byla za socialismu především papírová mávátka, která dostávali všichni účastníci prvomájového průvodu. Nadšené mávání lidí, kteří si jinak mysleli své, kritizoval v písni Mávátka z roku 1981 Jaromír Nohavica. Po listopadu 1989 se staly oslavy Prvního máje s mávátky relikvií, kterou každoročně oprašují členové komunistické strany. Svátek práce zůstal svátkem, ale lidé jej tráví po svém a neorganizovaně.

Koleda bez křesťanství

Velikonoce za socialismu byly slaveny bez křesťanského obsahu. V rozhlasovém vysílání se o nich mluvilo jako o oslavách příchodu jara, zmiňovaly se pouze světské zvyky, jako je chození s pomlázkou. Větší důraz byl kladen na výlety do přírody a budování než na samotné Velikonoce.

Stručně řečeno, socialistické svátky byly často zbaveny původního významu a sloužily spíše jako nástroje režimní propagandy a organizace společenského života.

Vyzkoušejte si své znalosti o socialistických svátcích v Československu!

Retro kvíz: Vzpomenete si ještě na socialistické svátky?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: plus.rozhlas.cz, avcr.cz, denik.cz