Po skončení druhé světové války došlo v Československu k významným změnám nejen v politickém a ekonomickém systému, ale také v designu a vydávání bankovek. Změny odrážely nový politický režim a ekonomický systém. V období poválečné obnovy a budování socialismu byly vydány bankovky, které jsou dnes považovány za sběratelské klenoty.

Osobnosti na bankovkách

Zdroj: Youtube

Bankovky československé koruny, které byly v oběhu až do roku 1953, nesly portréty významných osobností českých a slovenských dějin, jako byli Jan Hus, František Palacký a Milan Rastislav Štefánik. Bankovky se staly nejen prostředkem platby, ale také připomínkou bohaté historie a kultury Československa.

Socialistické motivy a průmysl

Rok 1953 přinesl zavedení nové měny – koruny československé socialistické. Design bankovek byl charakteristický svou jednoduchostí a rudými a hnědými odstíny. Na bankovkách se objevovaly portréty Klementa Gottwalda, prvního komunistického prezidenta Československa, a různé motivy představující průmysl, zemědělství a symboly socialistického režimu.

Významné nominály a obměny

Nejmenší mince, jednohaléř, byla posledním pozůstatkem emise mincí z roku 1953 a sloužila k hotovostním vyrovnáním. Dalšími významnými mincemi byly hliníkové pětihaléře a desetihaléře, mosazné dvacetihaléře a mědiniklové padesátihaléře. Všechny tyto mince měly svůj jedinečný design, který reflektoval dobu svého vzniku.

Kontroverzní stokoruna s Gottwaldem

V roce 1989 se objevila stokoruna s portrétem Klementa Gottwalda, která vyvolala značnou nevoli. Lidé ji poškozovali a protestovali proti jejímu vydání. Po sametové revoluci se tisk kontroverzní bankovky zastavil a opět se začala tisknout starší bankovka z roku 1961, která se stala nejdéle používaným platidlem v československé historii.

Emise Albína Brunovského

V letech 1985 až 1989 se uskutečnila obměna všech nominálních hodnot bankovek. Emise Albína Brunovského byla považována za mimořádně výtvarně zdařilou. Bankovky této emise byly známé svou pestrostí a sytostí barev a byly posledním významným použitím ruční kresby a starých litografických strojů.

Přechod k nové měně

Po listopadu 1989 a následném rozpadu Československa došlo k rychlým změnám i v oblasti bankovek. Byly připraveny nové návrhy pro československou měnu, které však byly nakonec přepracovány na české nominály. První novou bankovkou v oběhu po rozdělení federace byla dvousetkoruna s portrétem J. A. Komenského, následovaná dalšími bankovkami, které se používají dodnes.

Sběratelské klenoty

Bankovky vydávané po druhé světové válce v Československu nejen sloužily jako platidlo, ale také odrážely politické a ekonomické změny doby. Jejich design a symbolika poskytují fascinující pohled na historii a kulturu země. Dnes slouží jako cenné sběratelské předměty připomínající minulou éru.

Připomeňte si historii československých platidel a zjistěte, kolik toho ještě víte o bankovkách a mincích z dob socialismu!

Retro kvíz: Vzpomenete si ještě, jak vypadaly socialistické bankovky a mince?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: https://hitradioorion.cz/aktualne/kdo-byl-na-dvacetikorune-zavzpominejte-si-na-bankovky-kterymi-jsme-kdysi-platili
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/nesmrtelna-zena-sazejici-lipu-nechteny-gottwald-rok-1989-ukoncil-jednu-eru-bankovek-a-minci-55795
https://www.penize.cz/nakupy/436530-ceskoslovenska-trikoruna-nechteny-darek-od-soudruhu-ze-svazu