Objevený poklad obsahoval 44 zlatých mincí, z nichž každá vážila 7,5 gramu a nebyly na ní žádné nápisy ani motivy. Předpokládá se, že tyto mince, mezi numismatiky známé jako mušlové statéry nebo "duhovky", pocházejí z oblasti dnešních Čech a svědčí o širokém vlivu a dosahu keltského kmene Bójů v mladší době železné, konkrétně kolem druhého nebo prvního století př. n. l.

Význam nálezu je monumentální. Mince byly objeveny těsně vedle sebe, pravděpodobně byly kdysi uložené ve váčku nebo látce, která se mezitím rozpadla. Tento způsob uložení spolu s jejich pozoruhodným zachováním poskytuje neocenitelné poznatky o praktikách a životním stylu našich dávných předků.

Pohled do života Keltů

Zdroj: Youtube

Bójové, kmen známý svými strategickými migracemi, kdysi obývali území dnešní České republiky, Slovenska a části Rakouska. Jejich pohyb napříč Evropou, často podněcovaný pronikajícím tlakem germánských kmenů, vedl k bohatému prolínání kultur a obchodních sítí. Nález v Hörschingu naznačuje, že tyto zlaté mince byly produktem takového obchodu, byly vyrobeny v Čechách a nakonec se dostaly na rakouskou půdu.

Nález, který uchvátil národ

Poklad byl nalezen poblíž vojenských kasáren v Hörschingu a narazilo se na něj při rutinním průzkumu před zahájením stavebních prací. O pozemku, který patřil Franzi Hofingerovi a byl určen k zástavbě jeho společností, se vědělo, že je archeologicky zajímavý. Nález zlatých mincí hned první den průzkumu však předčil nejdivočejší očekávání všech.

"Bylo to obrovské překvapení," vyprávěl Emmerich Weinlich z Archeonova, který byl mezi prvními, kdo zlatý poklad spatřil. Vzrušení v archeologickém týmu bylo hmatatelné a podtrhovalo vzácnost a důležitost nálezu.

Za hranicí zlata

Ačkoli se peněžní hodnota pokladu odhaduje na přibližně 50 000 eur, jeho skutečná hodnota zdaleka přesahuje jeho váhu ve zlatě. Nález je teprve třetím svého druhu v Horním Rakousku, regionu, který není obvykle známý výskytem takových předřímských pokladů. Pro vědeckou komunitu a odborníky z Landesmusea představuje významný dílek skládačky v pochopení pohybu, obchodních praktik a kulturních výměn starověkých keltských národů.

Majitel pozemku, pan Hofinger, vyjádřil hrdost na nález a závazek podporovat archeologické práce, což podtrhuje ducha spolupráce mezi místní komunitou a vědeckými badateli. Tento poklad nejen obohacuje naše poznání minulosti, ale slouží také jako připomínka trvalého odkazu dávných obyvatel Evropy.

Zdroje: tyden.cz, novinky.cz, idnes.cz