Po Mnichovské dohodě však byla řada řopíků zničena a z původních 10 000 objektů zbyl jen zlomek, převážně v bývalých Sudetech. V posledních letech byly zbývající bunkry, často malé a tmavé, rozprodány armádou pro soukromé účely.

Kreativní změna

Když začala česká armáda historické objekty odprodávat soukromým vlastníkům, podnítilo to řadu kreativních změn jejich využití. Jeden z bunkrů si pořídil i Juráš Lasovský, český architekt působící v Kodani, který spolu se svými kolegy z ateliéru Lasovsky Johansson Architects získal bunkr za pár tisíc korun.

Inspirováni výraznou formou bunkru a jeho odlehlou, ale malebnou polohou, stáli před výzvou, jak znovu využít stísněný a málo osvětlený prostor, který byl původně určen k obraně, nikoli k pohodlí, aniž by byl narušen jeho původní charakter.

Projekt "Bunkr V37"

Z jejich úvah vzešel projekt "Bunkr V37", vizionářský koncept, který se snaží nejen přeměnit jediný bunkr v obytný prostor, ale o širší regeneraci podobných staveb v celém regionu.

Návrh zahrnuje horizontální rozříznutí bunkru a vyvýšení jeho horní poloviny. Úprava nejenže zvětšila vnitřní prostor z 8,5 m² na přibližně 24 m², ale také vnesla přirozené světlo díky začlenění prosklených panelů v místě, kde je bunkr zvednutý. Skleněný prvek nabízí panoramatický výhled na okolní krajinu – ať už se jedná o hory, řeky, jezera nebo pole – a propojuje tak interiér přímo s přírodou.

Konstrukční celistvost je zachována, protože původní nosné stěny nadále podpírají nově zvednutou horní polovinu, čímž je zajištěno, že historická estetika a pevnost bunkru zůstanou nekompromisní. Přidaný prostor umožňuje více nových využití, včetně potenciálního podkroví na spaní nebo dalších skladovacích prostor.

Za hranice individuální proměny

Kromě jednotlivých proměn projekt "Bunkr V37" počítá s širším využitím bunkrů jejich propojením turistickými stezkami. Koncept navrhoval přeměnit bunkry na řadu nocleháren, horských chat a informačních bodů, a podpořit tak síť naučných a rekreačních stezek napříč českou krajinou. Tato síť by nejen zdůraznila historický význam bunkrů, ale také podpořila jejich začlenění do přírodního prostředí.

Projekt Bunkr V37 představuje promyšlený a inovativní přístup k památkové ochraně a adaptivnímu využití. Nabízí jedinečné řešení problému změny využití vojenské infrastruktury a spojuje architektonickou kreativitu s hlubokým respektem k historii a krajině.

Zdroje: architizer.com, applerecenze.cz, forbes.cz