Běžný rok má 365 dní. Každé čtyři roky se však setkáváme se zvláštní anomálií – rokem, který trvá 366 dní, tzv. přestupným rokem. Proč se však přidává jeden den navíc?

Podstata tohoto jevu spočívá ve sladění kalendářního roku s tropickým rokem – skutečnou dobou, za kterou Země oběhne kolem Slunce. Zatímco náš kalendář počítá přesně 365 dní, tropický rok trvá 365,24219 dní. Bez přestupného roku by se náš kalendář odchyloval od slunečního roku a ztrácel by soulad s ročními obdobími rychlostí jeden den za 128 let.

Zdroj: Youtube

Vývoj přestupného roku

Koncept přidání jednoho dne navíc za účelem nápravy kalendářních nesrovnalostí není novodobým vynálezem. Starověké civilizace, jako například Egypťané, si uvědomovaly nesoulad mezi kalendářním a slunečním rokem.

Přestupný den však formalizovali až Římané za Julia Caesara, kteří jej zavedli do juliánského kalendáře. Volba února pro tento dodatečný den vyplývá z jeho umístění na konci římského kalendářního roku. Navzdory své praktičnosti nebyl juliánský systém přesný a do 16. století se v něm nahromadila desetidenní chyba.

Skok směrem k přesnosti

Zavedení gregoriánského kalendáře znamenalo významný pokrok v měření času. Aby se vypořádal s nepřesnostmi juliánského kalendáře, zavedl gregoriánský systém zpřesněné pravidlo přestupného roku. Podle něj byl rok dělitelný 100 přestupným rokem pouze tehdy, pokud jej bylo možné dělit také 400. Ve skutečnosti to znamená, že každých sto let se vynechá jeden přestupný rok, zatímco jednou za 400 let se tento rok zachová.

Poslední přestupný rok byl 29. února 2020, což znamená, že následující je tento rok. Pokud se podíváme do budoucna, přestupné roky budou v našich kalendářích pokračovat i v letech 2028, 2032, 2036 atd.

Fenomén přestupného roku

Přestupný rok má nejen astronomický význam, ale také bohaté kulturní tradice a pověry. Mezi nejzajímavější patří "den naruby", kdy se hravě převracejí společenské normy a ženy mohou své partnery požádat o ruku. Nebo ve Velikonočním přestupném roce je v některých částech České republiky zachovávána tradice, kdy místo mužů chodí koledovat ženy.

Tyto tradice, hluboce zakořeněné v různých kulturách, zdůrazňují rozmarnou stránku přestupných let a prolínají se se společenskými zvyky a oslavami.

Odkaz přestupného roku

Ve 21. století zůstává přestupný rok základním kamenem našeho systému měření času a tichým strážcem ročního řádu. Připomíná nám naši neustálou snahu porozumět rytmu vesmíru a přizpůsobit naše konstrukce jeho neochvějným zákonům.

Zdroje: idnes.cz, echo24.cz, refundo.cz