Původ sošky Jezulátka je opředen legendou, která sahá až ke zbožnému španělskému mnichovi jménem Josef. Uprostřed klidu rozpadajícího se kláštera ležícího mezi Córdobou a Sevillou měl Josef vidění – navštívilo ho cherubínské dítě s hustými kadeřemi. Byl nucen toto božské setkání zvěčnit a vytesal jeho podobu do vosku, jednalo se o předchůdce slavné sochy, kterou známe dnes.

Posvátný dar

Zdroj: Youtube

Skutečná cesta uctívané sošky však začíná v roce 1556, kdy ji do českých zemí převezla Marie Manriquez de Lara, španělská šlechtična provdaná za Vratislava z Pernštejna. Osud sochy, která původně zdobila pernštejnské panství, se propletl s pražskými dějinami, když ji Polyxena z Lobkovic v roce 1628 darovala kostelu Panny Marie Vítězné.

Zde stojí jako druhá nejnavštěvovanější pražská církevní památka, kterou předčí pouze majestátnost svatovítské katedrály.

Vliv Jezulátka

Pražské Jezulátko je od svého počátku zdrojem zázraků a Boží ochrany. Svědectví o uzdravených nemocech a ochraně města před epidemiemi a obléháním zdobí oltářní výklenek, což svědčí o posvátnosti sošky. Její vliv je tak hluboký, že v roce 1655 byla slavnostně korunována pražským biskupem, což je pocta, která se každoročně připomíná a slaví dodnes.

Ikona uctívaná po celém světě

Vliv sošky se neomezuje pouze na Českou republiku. Karmelitánský řád se zasloužil o celosvětové šíření úcty k Jezulátku. Repliky a obrazy sošky se dostaly do kostelů a domácností napříč kontinenty, od břehů Jižní Ameriky až po srdce Evropy a Asie. Podobizna sošky dokonce zdobila oltář katedrály v Buenos Aires.

Kulturní ohlas a literární inspirace

Půvab Pražského Jezulátka přesahuje pouhou náboženskou zbožnost a rozšiřuje svůj vliv do oblasti literatury a osobní seberealizace. Podle vyprávění se Jezulátkem inspiroval Antoine de Saint-Exupéry při psaní Malého prince, příběhu proslulého svou filozofickou hloubkou a zkoumáním lidské povahy a vztahů.

Paulo Coelho, předtím, než se proslavil jako spisovatel, rovněž zavítal k sošce a požádal o požehnání, což naznačuje široký duchovní vliv, který má Ježíšek i mimo hranice tradiční náboženské zbožnosti.

Vliv Pražského Jezulátka se šíří po celé České republice, repliky se nacházejí ve městech jako Velehrad, Olomouc a Plzeň. Projevy oddanosti podtrhují trvalý odkaz sošky, svědectví o síle víry inspirovat napříč generacemi a zeměpisnými oblastmi.

Zdroje: praha.eu, babinet.cz, kudyznudy.cz