Lokalita, která dnes již neplní svou původní funkci, měla své počátky na přelomu 12. a 13. století a její středověké osídlení položilo základy rozvoje města.

Význam nálezu

Nález obsahuje 30 zlatých a 72 stříbrných mincí, což z něj činí nejvýznamnější numismatický objev v moravskoslezském regionu za posledních sto let. Mezi nimi je třicet zlatých uherských dukátů a směs šedesáti tří pražských a devíti míšeňských grošů. Mince pocházející z konce 15. století byly nalezeny pohromadě, přičemž některé stříbrné mince byly korozí srostlé do svazků, což svědčí o jejich dlouholetém uložení.

Archeologické poznatky

Vynikající zachovalost mincí a vzácnost některých exemplářů přispívají k jedinečnosti pokladu. Jejich identifikaci a analýzu usnadnily sofistikované konzervační techniky a technologie digitálního skenování v Ostravském muzeu. Tento metodický přístup nejenže zachoval detaily mincí, ale také umožnil nahlédnout do typů mincí používaných v daném období.

Datování a složení nálezu

Na základě datace nejmladší mince ve sbírce, pražského groše z doby vlády krále Vladislava II., je nález odhadován na dobu těsně po roce 1479. Načasování zakopání pokladu odpovídá historickému kontextu obnovy regionu po česko-uherských válkách, bouřlivém období, v němž došlo k významným politickým a hospodářským změnám.

Hospodářské a historické důsledky

Ilona Matejko Peterka, proděkanka Filozofické fakulty Slezské univerzity, zdůraznila význam nálezu, který poskytuje pohled na strukturu pozdně středověkého mincovnictví a jeho význam pro ekonomický a politický narativ doby. Podle předběžných odhadů se tržní hodnota nálezu pohybuje kolem 1 200 000 Kč, přičemž historická a kulturní hodnota se odhaduje na trojnásobek této částky.

Politické pozadí

Mince byly uloženy v neklidném období po česko-uherských válkách. Oblast byla pod vládou Jana Korvína až do roku 1501, kdy se vlády ujal český král Vladislav II. z rodu Jagellonců. Tento přechod znamenal významnou epochu v dějinách regionu, která se odrazila i v uložení mincí.

Místní reakce

Nález vyvolal značný rozruch mezi místními. Poklad se podařilo odhalit v době 800. výročí založení Opavy. Primátor Opavy Tomáš Navrátil i náměstek hejtmana Jaroslav Kania vyjádřili radost a symbolickou hodnotu nálezu pro město. V současné době se plánuje pokračování archeologického výzkumu v oblasti, což slibuje další poznatky o bohaté historické historii Opavy.

Zdroje: opavsky.denik.cz, novinky.cz, idnes.cz