Obchodní dům Kotva, který ozdobil panorama města v 70. letech 20. století, představil průkopnický designový koncept, který se hladce začlenil do historického prostředí Starého a Nového Města. Jeho výrazná voštinová struktura nejen upoutala pozornost, ale také vytvořila precedens pro adaptivní a pokrokovou architekturu.

Zdroj: Youtube

Nadčasové řešení složitého prostoru

Náměstí republiky, původně známé jako Josefské náměstí, má za sebou více než stoletou historii. Bylo zamýšleno jako prostor, který měl reprezentovat charakter nově vzniklého státu, ale urbanistická neurčitost zpochybňovala četné pokusy o definování jeho účelu. Nápady přicházely a odcházely, od koncertních sálů po mezinárodní hotely, ale náměstí zůstávalo neuchopitelné.

Koncem šedesátých let se však znovu objevil koncept obchodního domu. Úkolem bylo vytvořit budovu, která by ladila se složitým urbanistickým vývojem oblasti, v níž došlo k demolici historických staveb, jako byl Králův dvůr a kostel svatého Benedikta. Soutěž na návrh nového obchodního domu přinesla plán, který nejen respektoval historický kontext, ale také ponechal prostor pro budoucí vývoj.

Lehká a odvážná stavba

Obchodní dům Kotva navrhli architekti Věra a Vladimír Machoninovi a realizovala jej švédská firma SIAB v letech 1971 až 1974. Vizí architektů bylo vytvořit stavbu, která citlivě komunikuje s městským prostředím. K dosažení tohoto cíle použili unikátní voštinovou půdorysnou strukturu, která vtipně zakrývala skutečnou velikost budovy a zároveň maximalizovala její užitnou hodnotu.

Budova byla původně navržena s ocelovou konstrukcí, ale kvůli požadavkům dodavatele musela být změněna na železobetonovou. Tato změna zvýšila hmotnost, ale zachovala původní cíl dosáhnout lehkosti a prostorové svobody. Výsledkem byla konstrukce se šestiúhelníkovými poli podepřenými štíhlými sloupy, která v interiéru budovy vytváří zajímavý sochařský efekt.

Plátno z oceli Corten

Obchodní dům Kotva je architektonickým skvostem, v němž se hladce snoubí forma s funkcí. Jeho hřibovitá konstrukce v šestihranném voštinovém uspořádání umožňuje flexibilní půdorysy na jednotlivých úrovních, které se přizpůsobují měnícím se potřebám a dynamice podnikání. Průkopnickou volbou bylo použití opláštění z cortenové oceli, které dodává budově osobitý charakter. Jeho tmavý odstín, přerušovaný řídkými okenními otvory, pomohl stavbě harmonicky splynout s okolím.

Jedinými prvky, které harmonickou fasádu narušují, jsou vysazené železobetonové zaoblené schodišťové věže, osvětlené svislými pásy oken. Tyto prvky slouží jako výrazné akcenty na pozadí jinak tlumeného objemu budovy.

Mistrovské dílo české architektury

Souhrnně lze říci, že obchodní dům Kotva je dokladem české architektury 60. a 70. let 20. století. Jeho jedinečný voštinový design, přizpůsobivé půdorysy a inovativní použití materiálů z něj činí skutečné architektonické mistrovské dílo. Budova nejenže obstála ve zkoušce času, ale také zanechala nesmazatelnou stopu v panoramatu Prahy a ukázala, že skvělá architektura dokáže hladce spojit historii s modernou. Obchodní dům Kotva zůstává inspirací pro architekty a ceněnou památkou pro místní obyvatele i návštěvníky.

Zdroje: casopisstavebnictvi.cz, kudyznudy.cz, cs.wikipedia.org