Datum Velikonoc se každý rok mění a určuje se složitým výpočtem, který je sladěn s lunárním kalendářem. Slaví se v neděli následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti, takže se jedná o pohyblivý svátek, který může nastat kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Letos začíná velikonoční období Velkým pátkem 29. března, vrcholí Velikonoční nedělí 31. března a končí Velikonočním pondělím 1. dubna, které věřící zve ke slavnostnímu pozorování a duchovnímu rozjímání.

Zdroj: Youtube

Postní neděle

Před Velikonocemi křesťané dodržují postní dobu, období pokání a přípravy, které trvá šest nedělí, z nichž každá má své zaměření a význam. Mezi ně patří i třetí neděle postní, známá jako Oculi neboli " Kýchavá neděle", která letos vychází na 3. března.

Kýchání v době moru

Kýchání mělo v historii dvojí význam – na jedné straně bylo považováno za projev zdraví, zatímco na straně druhé mohlo signalizovat počátek onemocnění.

Mor, který ve středověku způsobil největší pandemii v historii lidstva s miliony obětí, se šířil také kapénkovou infekcí, přičemž plicní forma nemoci se projevovala kýcháním jako jedním z prvních symptomů. Smrtelná nemoc ukázala, jak může být něco tak obyčejného jako kýchnutí spojeno s vážnými důsledky.

Úsloví zrozeno v morových časech

Z této éry pochází pravděpodobně úsloví "Pozdrav Pánbůh", který vyjadřoval přesvědčení, že nemocný se brzy setká s Bohem. Odpověď "Dejžto Pánbůh" pak od nemocného vyjadřuje jeho naději na dosažení nebe po smrti místo pekla. Existují však různé interpretace zvyku – podle některých zdrojů slovo "pozdrav" ve významu "uzdrav" vyjadřuje prosbu o uzdravení nemocného u Boha.

Směs víry a pověrčivosti

Zatímco ve středověku kýchání nevěštilo nic dobrého, v jiných historických etapách bylo kýchání vnímáno jako znamení dobrého zdraví. Naši předkové se v touze zajistit si zdraví uchylovali ke kýchacím práškům a později i ke šňupacímu tabáku, aby vyvolali údajně příznivé kýchnutí, které se těšilo přízni napříč společenskými vrstvami od šlechty až po rolníky.

A právě v souvislosti s třetí postní nedělí symbolizuje kýchání zdraví a vitalitu. Podle jedné všeobecně známé pověsti platí, že kolikrát si člověk na třetí postní neděli kýchne, tolik let bude žít. K ozdravnému účinku kýchnutí odkazuje i pověra, že kýchne-li člověk během této neděle třikrát, bude zdravý celý rok.

Zdroje: kudyznudy.cz, living.iprima.cz, zakrasnejsivimperk.cz