Světové dědictví (World Heritage) je pojem označující kulturní a přírodní památky, které byly pro svou jedinečnost vybrány organizací UNESCO a zapsány na Seznam světového dědictví. Ten obsahuje nejrůznější objekty, od monumentálních staveb přes nádherné přírodní útvary, až po celá města.

Zdroj: Youtube

Dějiny ochrany dědictví

Myšlenka chránit významné poklady lidstva vznikla ve Spojených státech v 60. letech minulého století. Cílem bylo spojit ochranu přírody a nejvýznamnějších lidských výtvorů do jedné jednotné koncepce. Významným krokem byla konference v Bílém domě v roce 1965, kde se diskutovalo o založení „Nadace světového dědictví“. Po několika letech příprav byla v roce 1972 na generální konferenci UNESCO přijata Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Druhy památek

Podle Úmluvy se památky na Seznamu světového dědictví dělí na kulturní a přírodní. Do první skupiny se řadí památníky, budovy a lokality, které mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy. Může jít o architektonická díla, monumentální sochy, historická města nebo archeologická naleziště.

Přírodní památky zahrnují geologické a fyziografické útvary nebo vymezené oblasti, které mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska. Patří sem například národní parky, jezera, hory a oblasti s výskytem ohrožených druhů rostlin a zvířat.

Význam a závazky

Smluvní státy, na jejichž území se památky nacházejí, se zavázaly k jejich ochraně a zachování. Tento závazek zahrnuje nejen fyzickou ochranu památek, ale také jejich prezentaci a předávání znalostí o nich budoucím generacím. UNESCO také poskytuje finanční a technickou pomoc prostřednictvím Fondu světového dědictví.

Seznam světového dědictví

Aktuálně se na seznamu nachází 1 199 položek ze 168 zemí světa. Česko má na tomto seznamu celkem 17 památek, dalších devět zápisů má v kategorii nehmotného kulturního dědictví, což je důkazem bohaté historie a kulturního dědictví naší země.

Zasedání a rozhodování

Výbor pro světové dědictví, který je součástí UNESCO, se pravidelně schází, aby rozhodoval o nových nominacích a spravoval stávající seznam. Zasedání se konají v různých státech, často však v Paříži, kde je sídlo Výboru.

Budoucnost světového dědictví

Světové dědictví UNESCO je nesmírně cenným pokladem, který nám připomíná bohatou historii a krásy naší planety. Ochrana a zachování těchto památek je úkolem nejen pro státy, na jejichž území se nacházejí, ale pro celé lidstvo. Je důležité si uvědomit, že tyto skvosty patří nám všem a je naší povinností je chránit pro budoucí generace.

Zjistěte, jak dobře znáte některé z nejikoničtějších míst světa.

Kvíz: Poznáte podle popisu celosvětovou památku UNESCO?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

 Zdroje: unesco-czech.cz, cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz