Zoo Praha každoročně přiláká přes 1,2 milionu návštěvníků z celého světa, čímž se zdvojnásobuje její význam jako vzdělávacího centra. Díky interaktivním expozicím a vzdělávacím programům zde návštěvníci nejenže získávají znalosti o životě zvířat, ale také se učí o významu ochrany přírody a biodiverzity.

V pražské zoo je kladen velký důraz na vytváření co nejlepších podmínek pro život zvířat. Výběhy a ubikace jsou navrhovány tak, aby co nejvíce odpovídaly přirozenému prostředí druhů a umožňovaly zvířatům projevovat jejich přirozené chování. Tím je zajištěno jejich dobré psychické i fyzické zdraví.

Zdroj: Youtube

Ochrana ohrožených druhů

Zoo Praha se aktivně podílí na ochraně ohrožených druhů mimo jejich přirozené prostředí, v rámci tzv. ex situ ochrany. Jde o přístup zahrnující vytváření pojistných chovných skupin pro druhy, které jsou v přírodě bezprostředně ohrožené. Příkladem mohou být snahy o zpětný návrat koně Převalského či gorily nížinné do jejich přirozených biotopů.

Pražská zoo se rovněž angažuje v ochraně druhů přímo v jejich přirozeném prostředí, což zahrnuje reintrodukce a poskytování technické či materiální pomoci v terénu. Projekty ochrany in situ mají zásadní význam pro trvalou udržitelnost populací v přírodě.

Chov v číslech

K poslednímu dni roku 2023 bylo v pražské zoo chováno 703 druhů zvířat, což představuje 6 298 jedinců. Z celkového počtu je165 druhů ohrožených dle Červeného seznamu IUCN. Pražská zoo se tak stává jedním z klíčových hráčů v globálním úsilí o zachování druhové rozmanitosti.

Péče o zvířata zahrnuje i zajištění jejich denních potřeb v podobě krmiva. Například v roce 2023 bylo denně spotřebováno 14 kg banánů, 174 kg mrkve a 115 kg masa, což ilustruje rozsáhlost a komplexnost operací spojených s chovem zvířat v zoologické zahradě.

Jídelníček je věda!

Při sestavování jídelníčku pro zvířata musí zoologické zahrady zohlednit množství, nutriční hodnoty a specifické dietní požadavky, aby zvířata zůstala zdravá a spokojená. Tento aspekt péče o zvířata je klíčový pro jejich správný rozvoj a pohodu.

Druhová rozmanitost v zoo se odráží i ve stravování. Zatímco některá zvířata, jako jsou lední medvědi nebo sloni, vyžadují obrovské množství potravy, jiná, jako jsou drobní savci nebo plazi, mají zcela odlišné stravovací zvyklosti. Různé stravovací strategie a preferované typy potravy pomáhají zvířatům adaptovat se na různé životní podmínky, což je zásadní pro zachování jejich zdraví a vitality.

Budoucí projekty

Zoo Praha neustále hledá nové způsoby, jak rozšířit své aktivity v oblasti ochrany druhů a jejich přirozených biotopů. Plánované projekty zahrnují rozšíření expozic, zlepšení chovných programů a hlubší spolupráci s mezinárodními ochranářskými organizacemi. Snaha o inovaci a zlepšení nejenže zvyšuje šance na přežití ohrožených druhů, ale zároveň posiluje roli zoo jako významného centra pro ochranu přírody a vzdělávání o ní na mezinárodní úrovni.

Pojďte si s námi vyzkoušet kvíz o jídelníčku zvířat v pražské zoo!

Kvíz pro milovníky zvířat: Jídelna v zoo. Kolik a čeho za den sežere slon nebo lední medvěd?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: abicko.cz, zoopraha.cz, kudyznudy.cz