Kost je tvrdá, mineralizovaná pojivová tkáň. Skládá se z kostních buněk a minerálů, které zajišťují její pevnost a odolnost. Lidská kostra tvoří cca 14 % tělesné hmotnosti a skládá se z přibližně 210 kostí. Výživa hraje významnou roli v biomechanických vlastnostech kostí, často větší, než samotné cvičení.

Vývoj kosti

Zdroj: Youtube

Kosti rostou pomocí procesu zvaného apozice, což znamená přikládání nové tkáně. Tento růst probíhá jak do šířky, tak do délky, přičemž šířka je ovlivňována okosticí a délka růstovou ploténkou. Kostnatění nebo osifikace je proces, kterým kosti vznikají buď z vaziva, nebo z chrupavky. V průběhu vývoje se nejprve tvoří nezralá vláknitá kost, která je postupně nahrazována zralou lamelární kostí.

Stavba kosti

Kostní tkáň je mineralizované pojivo, jehož hlavní složkou jsou krystaly fosforečnanu vápenatého a hydroxyapatitu. Tyto minerály jsou vázány na kolagenní vlákna a společně tvoří pevnou a odolnou strukturu. Osteoblasty produkují mezibuněčnou hmotu, která se postupně mineralizuje. Osteoklasty naopak odbourávají kostní tkáň, čímž umožňují její přestavbu a regeneraci.

Okostice

Okostice je pevná vazivová blána pokrývající povrch kosti. Obsahuje cévní pleteně a nervová zakončení, což zajišťuje cévní zásobení kosti a její růst do šířky. Okostice také umožňuje hojení zlomenin a upevňování svalů.

Kostní dřeň

Kostní dřeň se nachází uvnitř kostí a je klíčová pro krvetvorbu. Červená kostní dřeň je aktivní v krvetvorbě, zatímco žlutá je tvořena tukovou tkání a šedá je degradovaná verze žluté dřeně, vyskytující se u starších jedinců.

Druhy kostí

Dlouhá kost
Dlouhé kosti jsou typické pro končetiny a mají protáhlý tvar. Střed kosti, diafýza, je tvořen kompaktní kostí, zatímco konce, epifýzy, jsou spongiózní. Uvnitř kosti se nachází dřeňová dutina.

Krátká, plochá a nepravidelná kost
Krátké kosti mají všechny rozměry přibližně stejné, příkladem je obratel. Ploché kosti, jako například lopatka, mají rozdílně silnou kompaktní kost na povrchu a spongiózní kost uvnitř. Nepravidelné kosti, jako obratle páteře, mají složitý tvar.

Sezamská kost
Sezamské kosti vznikají v šlachách nebo vazech v blízkosti kloubů, jako je čéška u kolenního kloubu.

Význam kostí se projevuje nejen v lidském těle, ale i u dalších živočichů, kde přizpůsobení struktury kostí jejich potřebám je klíčové pro jejich přežití a adaptaci.

Otestujte své znalosti v našem kvízu!

Vědomostní kvíz: Co všechno víte o lidských kostech!

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, svitavsky.denik.cz, umimefakta.cz