Co je chemický prvek?

Zdroj: Youtube

Chemický prvek je čistá látka, kterou nelze chemickými metodami rozložit na jiné látky. Nejmenší možné množství prvku je atom, který má definovaný počet protonů v jádře, známý jako protonové číslo. Tím se určuje chemické chování a vlastnosti daného prvku. Prvky tvoří základní složky chemických reakcí, sloučenin a směsí, a jejich pochopení je klíčové pro studium chemie.

Symboly chemických prvků

Každý prvek je označen jedinečným symbolem, který je obvykle odvozen z latinského názvu prvku. Například stříbro je označováno jako Ag (argentum), olovo jako Pb (plumbum) a železo jako Fe (ferrum). Prvky jsou uspořádány v periodické tabulce podle rostoucího počtu protonů, což usnadňuje jejich studium a využití.

Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků, kterou poprvé sestavil Dmitrij Ivanovič Mendělejev v roce 1869, je základním nástrojem pro pochopení chemických vlastností prvků. Tabulka uspořádává prvky podle jejich protonového čísla a umožňuje předvídat jejich chemické chování. K dnešnímu dni bylo uznáno 118 prvků, z nichž 80 má alespoň jeden stabilní nuklid.

Objev nových prvků

Objev a syntéza nových prvků je stále aktivní oblastí vědeckého výzkumu. Prvních 94 prvků se přirozeně vyskytuje na Zemi, zatímco zbylých 24 jsou syntetické prvky, často radioaktivní, vyrobené v laboratořích. Tyto objevy jsou výsledkem složitých a nákladných experimentů, které využívají nejvýkonnějších urychlovačů částic.

Proces uznání nového prvku

Při objevu nového prvku se jeho existence prokazuje analýzou rozpadových řad a produktů. Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC) hraje klíčovou roli při uznání a pojmenování nových prvků. Tento proces zahrnuje nejen potvrzení objevu, ale také diskusi o výslovnosti a překladu názvu do různých jazyků.

Příklady nových prvků

Nihonium (Nh) -Nihonium, s protonovým číslem 113, bylo objeveno v roce 2012 týmem profesora Kosuke Mority v Japonsku. Je to první prvek objevený v Asii a jeho název pochází z japonského výrazu pro Japonsko - "země vycházejícího slunce".

Moscovium (Mc) - Moscovium, s protonovým číslem 115, bylo poprvé syntetizováno v roce 2003 rusko-americkým týmem v Dubně. Je pojmenováno na počest Moskevské oblasti v Rusku.

Tennessin (Ts) - Tennessin, s protonovým číslem 117, byl objeven v roce 2009 a pojmenován podle amerického státu Tennessee, kde se nachází několik významných výzkumných institucí.

Oganesson (Og) - Oganesson, s protonovým číslem 118, byl potvrzen v roce 2006. Je pojmenován na počest ruského vědce Jurije Oganesjana.

Význam objevů nových prvků

Objev nových prvků má především vědecký význam. I když v současné době nemají tyto prvky praktické využití, jejich studium přispívá k hlubšímu pochopení základních principů hmoty a může vést k objevu nových materiálů s unikátními vlastnostmi.

Vyzkoušejte si své znalosti chemických prvků a jejich značek v našem náročném kvízu!

Kvíz: Elementární výzva – Jak dobře znáte chemické prvky?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: prirodovedci.cz, e-chembook.eu, cs.wikipedia.org