Čeština je bohatý a složitý jazyk plný pravidel, výjimek a nuancí, které mohou být pro mnohé z nás zdrojem chyb. Chyb se dopouštíme nejen ve školních lavicích, ale i v běžném životě – na internetu, v tištěných materiálech a dokonce i v novinových článcích. Pojďme si ukázat nejčastější pravopisné a gramatické chyby v češtině, možná je lépe pochopíme a vyvarujeme se jim. Slova jsou řazena abecedně pro lepší přehlednost.

Podmiňovací způsob

Zdroj: Youtube

Podmiňovací způsob slovesa být činí problémy mnoha lidem. Správně máme používat tvary "bychom" a "byste", avšak běžně se setkáváme s nespisovnými tvary "bysme" nebo "by jsme" a "by jste". Tyto chyby jsou časté i přes historický vývoj českého jazyka, který tato slova odvozuje z aoristu, minulého času, jež čeština používala až do 14. století.

Zájmeno v pasti

Zájmeno "já" ve tvaru "mně" na začátku věty často klame. Správně používáme "mně" ve 3. pádě, například ve větě "Mně se ten film líbil". Přesto se často setkáváme s nesprávným použitím tvaru "mě", což je chyba, přestože v některých kontextech může být "mě" správně (např. ve 4. pádě).

Kulturní specialita v pravopise

Jedním z typických pravopisných úskalí je označení "s hranolky", kde "hranolky" je nesprávně považováno za ženského rodu. Správně je mužského neživotného rodu, tedy "kuře s hranolky", nikoli "kuře s hranolkami".

Otázka přídavných jmen

Slovo "standardní" je častým objektem chybného pravopisu, kdy lidé mylně píší "nadstandartní". Tento omyl vzniká přes chybné odvozování od slova "standard", ke kterému správně přidáváme příponu, aniž bychom měnili jeho základ.

Dvojice na rozlišení

Zaměňování "tip" a "typ" je běžné, ačkoliv jde o slova s odlišnými významy. "Tip" se vztahuje k odhadu nebo doporučení, zatímco "typ" označuje skupinu s určitými charakteristikami.

Chyba v příponě

Při psaní slova "tchyně" často dochází k vložení "ý" namísto správného "y", což je dáno chybnou analogií s mužským rodem slova "tchán". Správně je "tchyně" s "y".

Tečka, nebo ne?

Mnozí píší "viz." s tečkou, jako by šlo o zkratku. Ve skutečnosti je "viz" rozkazovacím tvarem slovesa vidět a tečka za ním nepatří.

Slovo plné výjimek

Slovo "výjimka" často nesprávně vidíme psané jako "vyjímka". Omyl je příkladem, jak odvozování slov může vést k pravopisným chybám, zatímco správná forma odvozuje délku samohlásek správně od slovesa vyjímat.

Prefixy ve službách významu

Předpona "z" ve slově "zhlédnout" je často mylně nahrazována předponou "s", jako "shlédnout". Tento omyl vzniká nepochopením významu předpony, která ve správné formě nesignalizuje směr pohledu, ale dokončení děje.

Účel versus děj

U přídavných jmen, jako je "žehlicí", často dochází k chybám ve volbě délky samohlásek. Správně se píše krátké "i" před příponou "-cí", na rozdíl od dějových přídavných jmen, kde se používá dlouhé "í", například "žena žehlící prádlo".

Pojďte si s námi vyzkoušet, kolikrát se od nás necháte nachytat!

Kvíz: 10 záludných slov češtiny. Většina lidí je píše špatně, co vy?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: mojecestina.cz, prozeny.cz, blesk.cz