Pojmenování „indigové děti“ vychází z barvy jejich aury, která je tmavě modrá, symbolizující šestou čakru, třetí oko – sídlo intuice, tvůrčí činnosti a uměleckého nadání. Jsou považovány za předzvěst nové éry, která je předurčena k tomu, aby změnila společnost svým vrozeným chápáním vyššího morálního a duchovního řádu.

Definice indigových dětí

Zdroj: Youtube

Mezi běžně uváděné rysy indigových dětí patří pronikavý a intuitivní pohled, vrozený smysl pro spravedlnost a nekonformní přístup ke konvenčním společenským normám. Tyto děti jsou často popisovány jako:

Sebedůvěra a tvořivost: Tyto děti vykazují vysokou míru sebedůvěry a kreativity, často se zapojují do inovativního myšlení a řešení problémů.

Odolnost vůči autoritám: Indigové děti obvykle vzdorují tradičním autoritám a zpochybňují pravidla a hierarchii, které považují za iracionální nebo nespravedlivé.

Citlivost a vnímání: Jsou mimořádně citlivé na své okolí, a to jak emocionálně, tak fyzicky. Zvýšená citlivost zahrnuje silnou empatii a ostré vnímání vnějších podnětů.

Duchovní vnímavost: O mnoha indigových dětech se říká, že mají vrozené porozumění duchovním konceptům, cítí hluboké spojení s vesmírem a uvědomují si vzájemnou propojenost všech věcí.

Špatný spánkový režim: Indigové děti často špatně spí a vyžadují méně spánku než jejich vrstevníci, takže jsou náchylnější k únavě a podrážděnosti.

Citlivost na podněty: Jejich zvýšená citlivost může způsobit, že jsou snadno zahlceny okolím, což vyžaduje klidnou a podpůrnou atmosféru.

Potřeba intelektuální a duchovní angažovanosti: Vyhovují jim smysluplné rozhovory a aktivity, které stimulují jejich intelekt a ducha.

Potenciál pro problémy s duševním zdravím: Kvůli své intenzivní citlivosti a nekonvenčním perspektivám mohou mít indigové děti sklony k problémům, jako jsou deprese, úzkost a nespavost. Mohou být také náchylnější k návykovému chování jako mechanismu zvládání.

Role rodičovského vnímání

Významným aspektem debaty o indigovém dítěti je role rodičovského vnímání. Někteří odborníci se domnívají, že touha označit dítě za indigové může pramenit spíše z potřeby rodičů, aby jejich dítě bylo vnímáno jako zvláštní nebo odlišné, než ze skutečného chování nebo schopností dítěte. To může někdy vést k předčasné nebo nevhodné diagnóze, která může zkomplikovat sociální a emocionální vývoj dítěte.

Kdy vyhledat odbornou radu

Pro rodiče, kteří se domnívají, že jejich dítě by mohlo být výrazně odlišné od ostatních, by vždy mělo být prvním krokem poradit se s odborníky. To zahrnuje vyhledání posouzení u dětských psychologů nebo pedagogických odborníků, kteří mohou poskytnout vyvážené posouzení vývojových, emocionálních a vzdělávacích potřeb dítěte. Odborníci mohou rozlišit různé rysy chování a určit, zda svědčí o mimořádných schopnostech, nebo odrážejí základní psychické problémy.

Zdroje: lifee.cz, vedazive.cz, enigmaplus.cz