Rituál je hluboce zakořeněn v místní kultuře a systému víry účastníků. Vychází z představy, že vydržet pošlapání kravami – zvířaty, která jsou v hinduismu považována za posvátná – přinese jejich rodinám a vesnicím štěstí, prosperitu a ochranu před škodami. Účastníci se shromažďují ve velkém počtu a jsou vedeni pevnou vírou, že jim čin přinese pozitiva.

Zdroj: Youtube

Samotný rituál

V den konání akce jsou krávy ozdobeny zářivými barvami, girlandami a hennou, což signalizuje jejich posvátný status a slavnostní charakter události. Ozdobené krávy jsou pak zahnány do úzké uličky, kde na ně čekají muži. Zatímco krávy po nich dupou, účastníci snášejí kopance a rány v naději, že se bolestivá oběť promění v božské požehnání.

Navzdory zjevnému nebezpečí se akce podle organizátorů vyznačuje paradoxní absencí těžkých zranění. Účastníci sice často utrpí zranění, ale ta obvykle nejsou životu nebezpečná. Průměrná hmotnost indické domácí krávy totiž obvykle nepřesahuje 140 kilogramů, což vysokou pravděpodobnost přežití vysvětluje, bolesti ale účastníci neuniknou.

Kulturní a náboženský kontext

Kráva má v hinduistické kultuře posvátné postavení a není vnímána pouze jako zvíře, ale jako symbol nezištného dávání. Podle hinduistického učení je bolest pomíjivá a posvátná kráva po pošlapání oddaného pohltí jeho utrpení a oplatí mu požehnáním štěstí a finanční prosperity.

Díválí: Svátek světel

Rituál je součástí širších oslav Díválí, pětidenních slavností, kterých se hojně účastní různé komunity včetně hinduistů, sikhů a džinistů. Díválí je známý jako svátek světel, který se vyznačuje zapalováním dijá (malých hliněných lampiček naplněných olejem) symbolizujících vítězství dobra nad zlem. Je to čas obnovy a radosti, kdy se nosí nové oblečení, vyměňují se sladkosti a osvětlují se domy.

Pro mnoho podniků a finančních institucí v Indii představuje svátek také začátek finančního roku, který podle víry přináší štěstí pro nadcházející měsíce. Samotný název "Diwali" pochází ze sanskrtského "Dīpāvalī", což znamená "řada lamp", a zdůrazňuje světlo jako metaforu pro poznání, prosperitu a dobro.

Rituál pošlapání mužů krávami v Udždžajnu je živým obrazem složité souhry mezi vírou, tradicí a lidským životem. Je příkladem toho, jak hluboce mohou kulturní přesvědčení a zvyky ovlivňovat chování a často vést jednotlivce k mimořádným projevům víry. Vzhledem k tomu, že účastníci rituál dodržují rok co rok, zůstává silnou připomínkou trvalé povahy tradice a hlubokého vlivu kulturního dědictví na každodenní život lidí.

Zdroje: cs.wikipedia.org, novinky.cz, tv.idnes.cz