Dražebník Nicolas Fierfort byl nejprve povolán, aby ocenil vybavení zděděného majetku. Netušil, že skutečná hodnota domu nespočívá v jeho vybavení, ale ve zlatě pečlivě ukrytém pod nábytkem, hromadami prádla, v koupelně, a dokonce i v krabici s lahvemi whisky. První nález – plechová krabička přišroubovaná pod nábytkem – odstartoval řetězec odhalení, který vedl k objevení celého pokladu.

Skrytý poklad

Zlatý poklad se skládal z 5 000 zlatých mincí, dvou dvanáctikilogramových prutů a 37 jednokilogramových cihel. Podle stvrzenek nalezených spolu se zlatem byl poklad legálně zakoupen v 50. a 60. letech 20. století. Dědic na bohatství narazil při přípravě prodeje vybavení domu, což vedlo k nečekanému a život měnícímu objevu.

Dražba zlata

Po odhalení bylo zlato v roce 2016 prodáno aukčním domem zájemcům z Francie i ze zahraničí. Nečekaný zisk přinesl nesmírnou radost dědici, ale možná ještě větší radost francouzským daňovým úřadům. Podle zákona měl v té době francouzský finanční úřad nárok na nejméně 45 procent dědictví.

Mimořádný nález změnil nejen osud jednoho Francouze, ale slouží také jako připomínka skryté historie ve starých domech.

Zdroje: tyden.cz, irozhlas.cz, idnes.cz