Vlak Os 608 tažený parní lokomotivou řady 354 a složený z 12 vozů směřoval 14. listopadu 1960 z Liberce do Pardubic. Mezitím vlak č. 653, šestivozová souprava, mířil z Pardubic do Hradce Králové. Osudný den byla hustá mlha, která výrazně zhoršovala viditelnost.

Zdroj: Youtube

Ve hře bylo více faktorů

K tragickému výsledku přispělo několik faktorů. Strojvedoucí vlaku 608 se necítil dobře kvůli nachlazení a jeho stárnoucí lokomotiva vykazovala drobné závady, které sice nebyly přímou příčinou nehody, ale odvedly jeho pozornost. Topič se potýkal s uhlím, které nechtělo účinně hořet, což ho dále odvádělo od jeho povinností. Dokonce i vlakvedoucí, zodpovědný za sledování odjezdového návěstidla, byl zaneprázdněn.

Vlak 608 odjel z Hradce Králové později, než bylo plánováno, a čekal na další zpožděný vlak, který jel stejným směrem jako vlak č. 653. Je pozoruhodné, že toto zpoždění ušetřilo desítky životů, protože několik cestujících se rozhodlo pro dřívější spoj a nešťastnému vlaku se vyhnulo.

Signály a zmatek

Zpočátku se zdálo, že je vše v pořádku. Vlak 608 dorazil do Stéblové v 5:40 večer a zastavil na první koleji, zatímco druhá kolej byla vyhrazena vlaku 653. Výpravčí stanice Stéblová nastavil výhybku ve směru od Pardubic a zobrazil vjezdové návěstidlo "Volno". Odjezdové návěstidlo ve směru od Hradce Králové však zůstalo na "stůj".

Z dosud ne zcela objasněných důvodů se vlak 608 přibližně o 50 sekund později nevysvětlitelně rozjel. Svědci se zmiňovali o tom, že v zadní části vlaku viděli zelenou světelnou návěst, jejíž zdroj však zůstal neznámý. Navzdory zmatku vlak odjel, obešel červené odjezdové návěstidlo a přejel výhybku nastavenou pro opačný směr.

Katastrofální srážka

Ke srážce došlo přibližně 1,5 kilometru od stanice Stéblová, kde se nyní kříží silnice spojující Pardubice a Hradec s železniční tratí. Oba vlaky jely rychlostí přibližně 60 km/h. Mlha a tma jim umožnily spatřit se navzájem jen asi 80 metrů od sebe. Pokusy o brzdění byly marné, od spatření protijedoucího vlaku do srážky je dělily jen asi čtyři sekundy.

Náraz byl ohlušující, zejména pro cestující ve vlaku 653. Lehký motorový vůz nedokázal odolat mohutné síle parní lokomotivy. Strojvedoucí v kabině prvního motorového vozu přišel okamžitě o život. První vůz vlaku 653 se zvedl a zachytil o kotel lokomotivy, čímž způsobil rozsáhlé škody.

Ohnivá noční můra

Následky srážky byly děsivé. Druhý vůz vlaku 653 se převrátil na bok směrem od lokomotivy, zatímco následující osobní vozy byly tak poškozené, že rozeznat jeden od druhého bylo nemožné. Lokomotiva vlaku 608 zůstala z větší části nepoškozená, takže její strojvedoucí a řidič vyvázli bez zranění.

Vypukl požár, který byl podpořen únikem paliva z nádrží motorového vozu. Přesná příčina zůstává nejistá, někteří se domnívají, že se vznítil od žhavého uhlí z topeniště lokomotivy, jiní se domnívají, že svou roli sehrála malá kamna v prostoru pro cestující. Bez ohledu na příčinu požár přispěl k tragédii a ohrozil přeživší účastníky srážky.

Tichá reakce a následný soudní proces

Tehdejší komunistická média o události informovala jen krátce, protože ji nepovažovala za politicky vhodnou pro rozsáhlé zpravodajství. To vedlo k různým fámám a přeháněním o rozsahu nehody a přičítání viny výpravčímu vlaku ze Stéblové.

V únoru 1961 proběhl soud s hlavními aktéry, jehož výsledkem byly poměrně mírné tresty. Soud zamítl žalobu na zelenou návěst a zaměřil se na procesní pochybení. Strojvedoucí, výpravčí a starší průvodčí dostali tresty kolem pěti let, topič dostal rok a půl nucených prací. Mladší průvodčí dostal podmíněný trest a vlakvedoucí byl zproštěn viny.

Dědictví a přetrvávající otázky

Při zpětném pohledu se tresty vynesené komunistickou justicí v roce 1961 zdají být vzhledem k rozsahu tragédie mírné. Zdá se, že příčiny nehody tkvěly v řadě chyb, včetně nedodržení provozních předpisů, selhání složitého signalizačního systému, nedbalosti, nepříznivého počasí a špatné viditelnosti.

O šest desetiletí později zůstává železniční neštěstí ve Steblově strašidelnou připomínkou lidských obětí zanedbání bezpečnostních postupů a křehkosti života tváří v tvář zdánlivě bezvýznamným faktorům, které v kombinaci mohou vést k nepředstavitelné tragédii.

Zdroje: reflex.cz, cs.wikipedia.org, irozhlas.cz