Zaběhlá: Oběť vojenské expanze

Zaběhlá, známá také jako Záběhlá nebo Mozolín, byla kdysi prosperující vesnicí ležící 8 až 10 kilometrů severozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem v nadmořské výšce 680 metrů. Obec, o níž se poprvé zmiňují záznamy z roku 1733, založil pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg. Skládala se z Přední Zaběhlé, Zadní Zaběhlé a osady Budy a rozkládala se na katastrální výměře 1288 ha.

Osud Zaběhlé se drasticky změnil v roce 1951, kdy komunistický režim rozhodl o rozšíření vojenského újezdu Brdy. Obyvatelé Zaběhlé a okolních obcí jako Padrť, Kolvín, Hrachoviště a Velcí, byli nuceni prodat své nemovitosti za minimální ceny a do roku 1952 byli vystěhováni. Demolice provedená v roce 1953 tyto vesnice zcela vymazala, vysídlila přibližně 1250 obyvatel a ponechala jim zanedbatelné odškodnění, které se v důsledku měnové reformy brzy znehodnotilo.

Vernéřov: Vedlejší škody průmyslového pokroku

Vernéřov, původně známý jako Wernsdorf, byl založen ve 13. století a stal se součástí obce Klášterec nad Ohří. Navzdory rozkvětu kulturních a společenských aktivit a nové bytové výstavbě se v 60. letech 20. století nad obcí snesl stín průmyslového pokroku. Osud obce zpečetilo zjištění, že na území má vzniknout úložiště popílku z nedalekých elektráren.

Protesty místního národního výboru byly ignorovány a k 1. lednu 1988 byl Vernéřov oficiálně zrušen a následně zbourán. Popílkoviště zde však nakonec nikdy nevzniklo. Až po roce 1998 byla oblast přeměněna na průmyslovou zónu VERNE.

Fukov: Nejsevernější zaniklá obec

Fukov ležící ve Šluknovském výběžku v Čechách vyniká svým jedinečným geografickým a historickým významem. Poprvé je zmiňován v roce 1474 a byl nejseverněji položenou obcí vymazanou komunisty. Po druhé světové válce čelila převážně německy mluvící obec vysídlení, které vyvrcholilo 23. září 1960 demolicí posledních dvou významných budov – školy a kostela svatého Václava.

Odkaz Fukova však přetrvává prostřednictvím vzpomínkových akcí potomků a plánů na obnovu jeho historických památek.

Oběti komunismu

Přístup komunistického režimu k řízení a přetváření české krajiny měl na postižené obce fatální dopad. Obce jako Zaběhlá, Vernéřov a Fukov jsou příklady obětí, které byly přinášeny při sledování cílů, jež stát považoval za nezbytné.

Zdroje: cs.wikipedia.org, zanikleobce.cz, stoplusjednicka.cz