Záchytná stanice, nacházející se v Praze v sousedství pražského kostela svatého Apolináře, byla založena 15. května 1951 a vznikla jako první instituce na světě, jejímž cílem nebylo pouze dočasné zadržení opilých jedinců, ale také podpora na jejich cestě k uzdravení. Průkopnický koncept představoval odklon od tehdejších trestajících norem a zavedl model péče, který byl světovým unikátem.

Zdroj: Youtube

Vize zrozená ze soucitu a nadhledu

U zrodu inovativního přístupu stáli členové Klubu za střízlivost (KLUS), organizace, v jejímž čele byl psychiatr Jaroslav Skála. Ačkoliv již ve světě existovala podobná zařízení, jako například v ruské Tule (otevřené v roce 1902), pražská detoxikační léčebna u kostela sv. Apolináře se od nich odlišovala svou filozofií a metodikou.

Převratná koncepce Jaroslava Skály vycházela z jednoduchého, ale hlubokého poznání – nestačilo pouze poskytnout první pomoc osobám pod vlivem alkoholu, ale bylo nezbytně nutné poskytnout jim podpůrné a terapeutické prostředí, které by řešilo základní příčiny jejich závislosti. Tento přístup ostře kontrastoval s represivními a často smrtelnými podmínkami, které panovaly v té době v podobných zařízeních.

Prvním člověkem, který inovativní léčbu zažil, byl 18. května 1951 ruský námořní inženýr, který se nechtěně zapsal do historie jen tři dny po otevření centra.

Průkopník, který předběhl svou dobu

Jaroslav Skála byl nejen průkopníkem léčby závislostí, ale také uznávanou osobností psychiatrické péče, přičemž jeho profesní kariéra na psychiatrické klinice Univerzity Karlovy trvala od roku 1946 do roku 1982. Kromě založení detenčního ústavu byl Skála i autorem několika knih věnovaných léčbě závislostí a jeho odkaz pokračuje prostřednictvím Ceny Jaroslava Skály, která je od roku 2001 udělována autorům v této oblasti.

Skála svým vlivem přesáhl hranice České republiky a inspiroval vznik detoxikačních center po celém světě, včetně prvního detoxikačního centra v USA v roce 1963.

Cesta pokračuje

Na původním místě u Apolináře již záchytka nesídlí, přesunula se do pražské Městské polikliniky na Bulovce. Na místě původního zařízení nyní najdete kliniku adiktologie, která se specializuje na léčbu závislostí. Psychiatři jako Karel Nešpor a Petr Popov, který nyní kliniku vede, se hlásí k odkazu Skály a zdůrazňují roli záchytných center jako ochranných, nikoli trestajících zařízení. Vystupují jako obhájci proti společenským a fyzickým škodám, které mohou postihnout intoxikované jedince.

Dnes je v České republice 19 protialkoholních záchytných stanic, nejnovější přibyla v roce 2019 v Teplicích.

První pražská záchytná stanice zanechala díky průkopnické práci Skály nesmazatelnou stopu v celosvětovém měřítku léčby závislostí a díky své základní víře založené na soucitu, prevenci a dlouhodobé péči proměnila životy mnoha lidí.

Zdroje: blesk.cz, denik.cz, ct24.ceskatelevize.cz