Nejstarší známá zmínka o Zaběhlé pochází z roku 1565 a týká se pouze jejích luk spadajících pod pravomoc rožmitálského dvora. Teprve v roce 1733 však byla Zaběhlá uznána za vesnici. Její založení pražským arcibiskupem Františkem Ferdinandem Khünburgem bylo motivováno potřebou dalších pracovních sil ve zdejším rozsáhlém lesním hospodářství. Vesnici zpočátku osídlilo dvanáct osadníků, kteří dostali půdu a bydlení.

První osadníci byli na dvanáct let osvobozeni od roboty a museli vypomáhat pouze při sklizni obilí. Tato iniciativa vedla k nárůstu počtu obyvatel, protože poptávka po pracovních silách převyšovala místní kapacity, což přilákalo do vesnice další lidi.

Rozvoj a rozdělení

Postupem času se Zaběhlá rozšiřovala a rozdělila se na Přední Zaběhlou a Zadní Zaběhlou. Přední Zaběhlá byla obyvateli označována jako "V Chalupách" a jižní část katastru jako "V Budách".

Zaběhlá nikdy neměla přístup k elektřině, na rozdíl od některých okolních vesnic a zachovala si tradičnější způsob života až do svého konečného zániku.

Vojenský vliv a světové války

Během první světové války narukovalo ze Zaběhlé 48 mužů, 14 se jich nevrátilo, což je pro tak malou obec značná ztráta. Druhá světová válka přinesla další rozvrat, když němečtí okupanti zrekvírovali oblast, což vedlo k nucenému vystěhování téměř 2429 obyvatel ze Zaběhlé a okolních obcí do konce roku 1941. Zůstat mohli pouze lesní dělníci kvůli nouzové potřebě dřeva po vichřici.

Poválečné změny a vymazávání

Po druhé světové válce se vysídlení obyvatelé začali vracet, aby po komunistickém převratu čelili novým otřesům. V roce 1951 byl na základě nových vojenských směrnic rozšířen Vojenský újezd Brdy, což vedlo k vymazání Zaběhlé a okolních vesnic. Obyvatelé byli nuceni prodat své pozemky za minimální ceny a do roku 1952 je bez možnosti odvolání opustit. Místní infrastruktura, například autobusová doprava a obchody, byla systematicky likvidována, aby se zbylí obyvatelé dostali pod tlak a museli odejít. V polovině 20. století byla vesnice zcela srovnána se zemí, čímž byla vymazána staletá komunita.

Vzpomínky a současnost

V roce 2020 bylo u příležitosti 80. výročí tohoto vystěhování vysazeno na místě bývalých vesnic šest lip. Tento pietní akt je dojemnou připomínkou kdysi vzkvétající vesnice a houževnaté komunity, která kdysi nazývala Zaběhlou domovem.

Zdroje: cs.wikipedia.org, objevbrdy.cz, zenysro.cz