Mezi seismické změny patřila i proměna ženského ideálu – utváření představy, jaká by žena měla být, co by měla dělat a jak by měla vypadat ve společnosti usilující o rovnost a produktivitu.

Plán socialistické ženy

Nový socialistický režim si představoval ženu, která je především pilnou pracovnicí. Tato politika nebyla výhradně snahou o rovnost pohlaví, ale praktickou reakcí na poválečný nedostatek pracovních sil, kdy se ženy prosazovaly v tradičně mužských oborech, jako je stavebnictví, těžký průmysl či jako pilotky.

Zdroj: Youtube

Dobová média byla zaplavena obrázky žen v dříve nemyslitelných rolích – fáraly v dolech, zdily domy, obsluhovaly tramvaje i jeřáby. Symbolika byla silná a zobrazovala ženy u kormidla strojů jako průkopnice nové éry, které zpochybňují a mění tradiční genderové role.

Budování socialistického státu

Role žen v komunistické vizi však byla mnohostranná. Od ideální socialistické ženy se očekávalo, že bude nejen dělnicí, ale také politicky aktivní občankou, která přispěje k budování socialistického státu. Toto očekávání se rozšířilo i do osobní sféry, kde navzdory slibům státní podpory v oblasti domácích prací přetrvávaly tradiční role matek a manželek, i když se socialistickým nádechem.

Ženy byly povzbuzovány, aby své rodinné role chápaly jako součást širšího přínosu k budování socialistické společnosti, kde partnerství v manželství zdůrazňovalo kamarádství a loajalitu ke kolektivnímu dobru nad individuálními touhami.

Krása, móda a socialistický ideál

Komunistický režim se také snažil nově definovat standardy krásy a prosazoval pevnou a zdravou postavu namísto jemné estetiky předválečných dob. V tomto období došlo v módě k posunu směrem k praktičnosti, kdy se pracovní oděv stal základem pro zaměstnané ženy a symbolizoval jejich aktivní zapojení do pracovního procesu. S postupem padesátých let však strohost rané komunistické módy ustoupila návratu konvenčnějších stylů, což svědčí o nenápadném posunu v přístupu k ženskému vzhledu.

Výzvy a rozpory

Navzdory vznešeným ideálům byla realita pro mnoho žen složitá. Státní sliby podpory v oblasti péče o domácnost a děti často nesplňovaly očekávání, takže ženy musely žonglovat s rolí pracovnice, matky a politické občanky. Snaha o rovnost žen a mužů v pracovním a veřejném životě navíc narážela na odpor, přetrvávající genderové stereotypy a omezené možnosti žen ve vyšších patrech moci.

Postupem let začalo počáteční nadšení pro radikální změnu společenských rolí žen opadat. Ekonomické potíže a praktické problémy při zajišťování komplexní péče o děti a podpory domácností vedly k postupnému návratu k tradičnějším genderovým rolím v domácí sféře, ačkoli ženy zůstaly významnou součástí pracovní síly. Toto období poukázalo na rozpor mezi ideologickými aspiracemi a složitostí realizace hlubokých společenských změn.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, euro.cz, plus.rozhlas.cz