Počátky hradu Vildštejn sahají k Vojtěchu Nothaftovi, přičemž první písemná zmínka pochází z roku 1225. Analýza původních částí však naznačuje, že jeho kořeny sahají až do roku 1166, což dokládá zejména románská kaple. Dnes kaple slouží jako místo svatebních obřadů, její dřevěné schody zvětralé časem mají zvláštní historii – jsou nasáklé býčí krví, která kdysi fungovala jako konzervační prostředek.

Zdroj: Youtube

Bouřlivé časy

Hrad je složitě provázán s osudy jeho obyvatel a širšími historickými proudy regionu. Získání hradu rodem Trautenberků na počátku 17. století znamenalo období rostoucích neshod, které se vyznačovalo zvyšováním daní a nároků na robotní sílu, jež napínaly vztahy s místním obyvatelstvem.

Napětí dosáhlo svého vrcholu ve sporech s městem Cheb, zejména kvůli vildštejnským trhům a některým privilegiím, která měšťané nesli s nelibostí. Uprostřed konfliktů se temnou kapitolou v dějinách hradu stal příběh Trautenberkovy dcery obviněné z čarodějnictví na základě jejího tělesného postižení a znalostí bylinkářství a věštění, který skončil jejím záhadným zmizením dříve, než mohl být vykonán trest.

Pohnutý osud

Přestože Trautenberkové v roce 1783 postavili před hradem zámek, nakonec jej v roce 1799 opustili.

Po otřesech druhé světové války a následných Benešových dekretech hrad Vildštejn zchátral a až do 80. let 20. století pustl. Skupina obětavých nadšenců se však pustila do obnovy zdevastované památky. Uprostřed jejich úsilí upoutal pozornost veřejnosti překvapivý objev – v hradním komíně byla objevena schránka s lidskými ostatky.

Antropologický výzkum, který provedlo Národní muzeum v Praze, odhalil chmurné detaily – ostatky patřily tělesně postižené ženě, pravděpodobně ve věku 50 až 60 let, pocházející ze 17. až 18. století. Lebka nesla stopy násilí, což vyvolalo spekulace o její identitě – mohla by to být pověstmi opředená dcera rodiny Trautenberků?

Dnes mohou návštěvníci ostatky ženy spatřit v rekonstruované románské kapli a přemýšlet o záhadné minulosti hradu.

Úsilí o rekonstrukci vdechlo hradu Vildštejn nový život a zajistilo jeho zachování pro budoucí generace. Pod jeho starobylými zdmi však zůstávají také další tajemství. Legendy hovoří o tajných podzemních chodbách, které prý spojují hrad se sousedními kostely a dokonce zasahují až na německé území.

Zdroje: vildstejn.cz, vary.rozhlas.cz, epochaplus.cz