Věznice Bory byla postavena v průběhu pěti let a byla navržena jako osmicípá hvězda, což bylo nejen architektonicky inovativní uspořádání, ale také strategicky vhodné pro věznici. Od svého vzniku v roce 1878 byla určena pro těžké zločince. Jak se však měnily politické poměry, měnila se i role věznice. Již koncem 19. století se stala místem pro politické vězně z celého Rakouska-Uherska, což znamenalo počátek její proměny v nástroj politické represe.

Zdroj: Youtube

Krize po druhé světové válce

Konec druhé světové války s sebou přinesl krizi věznice Bory, a to především v důsledku ohromného přílivu vězňů. Zařízení, v němž bylo umístěno více než 1 200 osob, se pod tlakem prohýbalo, což vedlo k neutěšeným podmínkám. Přeplněnost byla tak velká, že se o samotky dělilo více vězňů.

Neexistovala základní hygiena, nefungovalo zařízení na zásobování vodou a vězni byli odkázáni na kbelíky na výkaly. Zdravotní péče byla ignorována a personál byl přetížený, což vytvářelo dokonalou bouři pro zanedbávání a zneužívání.

Směřování k totalitě

Konec 40. a začátek 50. let 20. století znamenal v historii věznice zlověstný obrat. Nástup komunistické strany k moci s sebou přinesl změnu ve vedení věznice Bory a zahájil éru nekontrolované brutality.

Vedení se ujali kapitán František Šafarčík a později Václav Ladman, oba nechvalně proslulí svými sadistickými praktikami, kteří zesílili represivní opatření vůči vězňům, zejména těm, kteří byli považováni za politické nepřátele. Zaměstnanci, motivovaní k demonstraci krutosti, se zapojili do bití, nutili vězně k hladovkám a odpírali základní práva s cílem je psychicky zlomit.

Dědictví krutosti a reformy

V období normalizace zde byli vězněny také významné osobnosti, například budoucí prezident Václav Havel nebo kardinál Dominik Duka.

Pád komunistického režimu v roce 1989 předznamenal pro Bory novou éru. Proměna věznice odrážela posun země směrem k demokracii a dodržování lidských práv. Zrušení trestu smrti znamenalo významný pokrok na cestě ke spravedlnosti a rehabilitaci.

Zamyšlení nad historií věznice Bory nás nutí zasazovat se o budoucnost, v níž zvítězí spravedlnost a lidská důstojnost. Až budeme postupovat vpřed, nezapomínejme na poučení, které jsme získali za zdmi věznice Bory, a zajistěme, aby se podobná zvěrstva již nikdy neopakovala.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ctidoma.cz, moderni-dejiny.cz