Před výstavbou metra bylo Václavské náměstí známé svými vážnými dopravními problémy. Náměstí jako významné obchodní a administrativní centrum přitahovalo nejen chodce, ale také silný proud automobilové dopravy. Tramvajová doprava, která od počátku 20. století tvořila páteř pražského dopravního systému, se na přetížení významně podílela. Situace se stala natolik kritickou, že upoutala pozornost vlády, která přijala usnesení o přemístění dopravy pod zem, aby se ulevilo povrchovému přetížení.

Zdroj: Youtube

Projekt výstavby metra

Výstavba pražského metra, zahájená v polovině 60. let 20. století, byla monumentálním projektem, jehož cílem bylo vytvořit komplexní síť podzemní dopravy. Rozhodnutí zahájit výstavbu podzemní tramvajové dráhy – později přerostlé v plnohodnotný systém metra – bylo ovlivněno naléhavou potřebou odclonit ulice města a zvýšit efektivitu veřejné dopravy.

Výstavba metra byla zahájena 6. ledna 1966 v úseku mezi hlavním nádražím a stanicí Muzeum, ačkoli oficiální záznamy uvádějí datum zahájení 7. ledna 1966. Období výstavby přineslo výrazné narušení každodenního života a krajiny Václavského náměstí. Oblast se proměnila v rozsáhlé staveniště a obvyklý ruch na náměstí nahradil hluk, prach a chaos typický pro velké městské stavby.

Výzvy a úpravy

Projekt metra čelil mnoha výzvám včetně nutnosti vybudovat rampy a obav ze závislosti na dopravní situaci na povrchu. Navzdory varováním odborníků se stavba prosazovala, vedena vládním usnesením a naléhavou potřebou efektivního dopravního řešení. Doporučení sovětské komise o dopravním systému nezávislém na povrchové dopravě dále pohánělo projekt kupředu, což vedlo k rychlému a někdy uspěchanému úsilí o rozvoj.

Výstavba zahrnovala rozsáhlé výkopové práce, které proměnily Prahu v obří staveniště od Florence až po Kačerov. Původní koncepce návrhu metra musela být za pochodu přepracována kvůli nepředvídaným složitostem a naléhavé potřebě pokračovat ve stavbě. Například stanice Muzeum byla původně plánována pro čtyři koleje linek A a C s přestupem cestujících po schodech přes vyvýšenou podlahu – návrh, který byl během výstavby výrazně změněn.

Pokračující význam

Sedmdesátá léta 20. století byla pro Václavské náměstí transformačním desetiletím, které se vyznačovalo snahou o modernizaci a zlepšení pražské městské infrastruktury prostřednictvím výstavby metra. Přestože proměna náměstí ve staveniště a následné dopravní kolapsy představovaly značnou výzvu, byl tento vývoj zásadním krokem k vytvoření efektivnějšího a modernizovaného dopravního systému.

Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, kudyznudy.cz, idnes.cz