Mince, které pocházejí z přelomu 11. a 12. století, jsou v současné době v péči odborníků a po roce pečlivého zkoumání by měly být vystaveny pro veřejnost v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře.

Nečekaný objev na poli

Prvotní nález byl stejně nečekaný jako významný. Mince ležely roztroušené na povrchu pole a naznačovaly, že se pod nimi nachází historická skrýš. To podnítilo systematický výkop, který vedl archeolog Filip Velímský z Archeologického ústavu Akademie věd ČR a který trval pět dní. Mince byly původně uloženy v keramické nádobě, která časem zchátrala a mince se rozptýlily po široké ploše pole. První den výkopu byl věnován identifikaci koncentrace mincí, v dalších dnech pak následovalo jejich pečlivé vyzvedávání.

Poklad z dob panovníků

Poklad se skládá ze stříbrných denárů a je pozoruhodný zejména tím, že obsahuje ražby tří různých panovníků v rozmezí přibližně 20 let – krále Vratislava II. a knížat Bořivoje II. a Břetislava II. Takový detail nejen podtrhuje historickou hodnotu nálezu, ale také poskytuje vhled do politické a ekonomické krajiny tehdejšího regionu.

Význam nálezu je mnohostranný. Za prvé nabízí hmatatelné spojení se středověkou minulostí Kutnohorska, oblasti, která je již proslulá svými historickými stříbrnými doly. Velikost nálezu – považovaného za největší v okrese za celé století a za jeden z největších v zemi – dodává historickému významu značnou váhu.

Proces restaurování cenných mincí

Mince jsou nyní v procesu čištění, zkoumání a katalogizace, což je náročný úkol, jehož dokončení podle odhadů odborníků zabere celý rok. Tato fáze je rozhodující nejen pro zachování mincí, ale také pro získání co nejvíce informací, které by mohly dále osvětlit aspekty minulosti regionu.

Budoucnost a význam nálezu

Po dokončení tohoto procesu bude sbírka převezena do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Zde bude přístupná veřejnosti a poskytne přímý a působivý pohled do středověkých dějin České republiky. Očekává se, že výstava přiláká nejen místní obyvatele a historiky, ale i zahraniční návštěvníky, kteří touží významný nález spatřit.

Kutnohorský poklad nejen obohacuje naše poznání středověku ve střední Evropě, ale také poukazuje na náhodnou povahu podobných nálezů a jejich potenciál změnit naše chápání historie.

Zdroje: regionrakovnicko.cz, idnes.cz, tn.nova.cz