Děsivá tradice, zdokumentovaná středověkými arabskými obchodníky a historiky, odhaluje svět, v němž fráze "ani smrt nás nerozdělí" nabývala mrazivě doslovného významu.

Zdroj: Youtube

Smrtelný slib

Historické zprávy se hemží příběhy o manželkách, které se po smrti připojily ke svým zesnulým manželům. Praxe, která má kořeny v hluboké oddanosti, se odrážela v hinduistické tradici "sati" – dobrovolném obětování vdovy na manželově hranici. Akt nebyl jen pohřebním obřadem, ale také svědectvím o tom, že žena byla "dobrou manželkou", což jí slibovalo věčnou blaženost v posmrtném životě.

Život bez lásky, nebo důstojná smrt

Život vdovy ve slovanském světě byl poznamenán smutkem a společenským tlakem. Byzantští kronikáři ze 6. století si všímali extrémní ctnosti slovanských manželek, které často považovaly vdovství za existenci, jež nestojí za to, aby ji žily. V dopisech svatého Bonifáce z 8. století a ve spisech Thietmara z Merseburgu z 11. století se ozývají podobná pozorování. Rituální smrt vdovy, ať už sebeusmrcením, nebo stětím, nebyla jen aktem smutku, ale společenským očekáváním.

Ohnivá cesta k posmrtnému životu

Podle staroslovanské eschatologie byl pro příznivý posmrtný život nezbytný řádný rituál na konci života. Běžnou praxí bylo upalování zemřelých, které mělo očistit a urychlit jejich cestu na onen svět. Součástí této cesty však často byla i manželka jako součást "poslední výbavy". Pouze bohatí lidé mohli manželku nahradit konkubínou, takže mnoho manželek bylo odsouzeno k rituální smrti.

Osamělá cesta živých

Pro ty, kteří dali přednost životu před smrtí, byla cesta neméně krutá. Vdova, která neukončila svůj život, byla často zostuzena, čekalo ji ponižování a byla zbavena téměř všech veřejných práv. Chmurná realita podtrhuje obrovský společenský tlak a těžkou volbu, které slovanské ženy po smrti manžela čelily.

Úvaha o starověkých tradicích

Historické zprávy o slovanském vdovství nabízejí pohled do světa, kde se láska, věrnost a oběť proplétaly složitým a často tragickým způsobem. Vyzývají nás k zamyšlení nad širokou škálou kulturních zvyklostí a víry, které utvářely lidské dějiny.

Zdroje: cs.wikipedia.org, is.muni.cz, dspace.tul.cz