Vývoj člověk nezastaví ani v souvislosti s reklamou. Jinak to bylo ve "zlatém věku reklamy" ve 40. až 60. letech 20. století, jinak je to v dnešní současné éře digitálního marketingu, který zaplavuje náš každodenní život.

Zdroj: Youtube

Zlatý věk reklamy

Ve 40. letech 20. století reklamu silně ovlivňovaly kulisy druhé světové války. Převládala vlastenecká témata, jejichž cílem bylo zvýšit morálku a podporu válečného úsilí. Období se vyznačovalo používáním silných obrazů a emočně nabitých sdělení, jejichž cílem bylo mobilizovat veřejnost.

V poválečných 50. a 60. letech došlo k výraznému posunu. Éra hospodářského rozmachu a rostoucího konzumerismu zformovala reklamu do podoby nástroje propagace idealizovaného životního stylu domácího blahobytu a technologického pokroku.

Společenské reflexe

Historické reklamy jsou více než pouhými marketingovými nástroji; slouží jako okna do minulosti a odrážejí společenské normy a kulturní hodnoty své doby. Mnohé z těchto reklam by však byly podle dnešních měřítek považovány za nevhodné kvůli jejich otevřenému sexismu, rasismu a podpoře nezdravých návyků.

Například velké značky jako Kellogg's a Volkswagen vydávaly reklamy se sexistickými slogany, které odrážely a upevňovaly genderové stereotypy.

Některé společnosti navíc propagovaly pseudovědecké poznatky, například reklamy společnosti 7-Up doporučovaly přidávat dětem do mléka limonádu nebo cigarety Camel tvrdily, že jsou oblíbenou značkou lékařů. Podobné reklamy jsou výraznou připomínkou předsudků a mylných představ z minulosti.

Navzdory svým problematickým aspektům mají tyto staré reklamy nostalgické kouzlo a ilustrují vývoj společenských norem a sílu reklamy odrážet a utvářet veřejné povědomí.

Přechod k moderní reklamě

Od 70. let 20. století se reklama postupně posouvala směrem k inkluzivnějším, rozmanitějším a sociálně uvědomělým sdělením. Změna odráží širší společenské posuny směrem k větší informovanosti a citlivosti. Dnešní reklama se vyznačuje sofistikovanými digitálními marketingovými strategiemi, které využívají analýzu dat a cílenou reklamu k oslovení spotřebitelů prostřednictvím různých kanálů.

Digitální reklama se stala všudypřítomnou v našem každodenním životě a objevuje se v podobě předtočených reklam na videích, vyskakovacích oken na webových stránkách a cílených reklam na platformách sociálních médií. I když někteří nad všudypřítomností reklamy v digitální sféře naříkají, svědčí to o vyvíjejícím se prostředí médií a interakce se spotřebiteli.

Zdroje: canvasartrocks.com, canyouactually.com, rarehistoricalphotos.com