Příběh odehrávající se na pozadí kopců Březových Hor a Bohutína zkoumá složitou historii příbramského hornického dědictví od jeho příznivých počátků až po konečný úpadek.

Zdroj: Youtube

Ozvěny předků

Oficiální vyprávění o příbramských hornických snahách začíná darovací listinou z 21. dubna 1311, která označuje převod hutě na biskupa Jana Konrádem z Příbrami. Podle všeho zde ale mělo hornictví ještě hlubší kořeny. Archeologické výzkumy naznačují hornickou činnost již na přelomu 12. a 13. století, přičemž někteří badatelé si troufají vysledovat kořeny tohoto odvětví až do prvního století našeho letopočtu a dále.

Kronikář Václav Hájek z Libočan zaujal mnohé svým vyprávěním o věštbě kněžny Libuše, která prorokovala březový kopec obtěžkaný stříbrem, svědčící o předurčeném bohatství kraje.

Zlatý věk

Vrchol těžby stříbra na Příbramsku vykresluje obraz rušného průmyslu, který se neobešel bez zkoušek. Šestnácté století předznamenalo období výrazného růstu, podle záznamů se v letech 1550 až 1574 vytěžily 4 tuny stříbra, přičemž na konci století kulminovala těžba na přibližně 11 tunách.

Těžba tisíce tun stříbra a značného množství olova v průběhu staletí zanechala na krajině a jejích obyvatelích nesmazatelné šrámy. Důsledky hornických činností pro životní prostředí, zejména kontaminace olovem, jsou stále naléhavým problémem a poukazují na často přehlížené důsledky těžby.

Od prosperity k zapomnění

V 17. století se příbramským dolům přestalo dařit. Úpadek, který začal koncem 16. století, pokračoval bez ustání a vedl k zoufalým pokusům oživit průmysl, který byl kdysi chloubou regionu. Přes krátké oživení znamenalo uzavření dolů na Březových horách v roce 1978 konec jedné éry.

Zachování historie

Odkaz hornické minulosti Příbrami je dnes uchováván v posvátných sálech Hornického muzea Příbram, největšího muzea svého druhu v České republice. Místo, které bylo kdysi srdcem průmyslu, se proměnilo v útočiště historie a nabízí návštěvníkům pohled do života horníků. Jízdy podzemním vláčkem, který spojuje historické doly, slouží nejen jako turistická atrakce, ale také jako most do minulosti, který umožňuje na chvíli se vrátit do doby, která formovala tento region a jeho obyvatele.

Zdroje: cs.wikipedia.org, mining.cz, nasregion.cz