Pod mocenskou zbrojí Přemysla Otakara II. se skrýval bouřlivý osobní život poznamenaný milostnými avantýrami a politickými sňatky.

Zdroj: Youtube

Svazek s Markétou Babenberskou

Složitost královského života často vyžadovala, aby láska ustoupila povinnosti. To se projevilo, když se Přemysl Otakar II. ve strategickém tahu oženil s Markétou Babenberskou, ženou o tři desetiletí starší. Ve svazku šlo spíše o získání Rakouska než o romantickou náklonnost. Byl to klasický příklad středověké politiky, kdy manželství sloužilo jako nástroj k rozšíření říše.

Skandální aféra

Uprostřed spletitých záležitostí královského dvora Otakarův zrak zabloudil k mladé, temperamentní dvorní dámě Anežce z Kuenringu. Anežka, která se vyznačovala nápadným mikádem, ostře kontrastujícím s tradičním stylem té doby, Otakara zaujala na první pohled. Přitažlivost brzy přerostla v dobře zdokumentovaný románek. Sama Markéta ji údajně vybrala jako manželovu milenku.

Královi nelegitimní dědicové

Otakarův vztah s Anežkou byl plodný, v roce 1253 se mu narodil syn a po něm tři dcery. Tyto děti, zejména prvorozený syn Mikuláš, se staly ústředním bodem Otakarova dědictví. Existence potomků rozptýlila zvěsti o králově neplodnosti, o níž se spekulovalo kvůli tomu, že s Markétou neměl legitimní dědice.

Otakar se odvážně zasadil o Mikulášovo právo na trůn, a dokonce se vydal na křížovou výpravu k Baltu, aby si získal papežovu přízeň. Přestože jeho děti byly nakonec legitimizovány, Mikulášovi byl otcův trůn odepřen.

Královský rozvod a nové spojenectví

Jak roky plynuly, bezdětné manželství Otakara a Markéty se rozpadlo. Otakar hledal dědice pro svou říši a usiloval o rozvod, který příhodně urychlila smrt papeže. Obratem událostí si Otakar místo Anežky, své dlouholeté milenky a matky svých dětí, vzal novou nevěstu, Kunhutu, dceru haličského knížete Rostislava. Z tohoto manželství se mu narodily další čtyři děti, a to včetně legitimního dědice Václava II.

První doložená královská milenka

Příběhy z Otakarova života poukazují na složité a často nevyřčené aspekty středověké královské rodiny. Jeho poměr s Anežkou z Kuenringu, který je zejména prvním doloženým případem královské milenky v kronikách, podtrhuje složitou dynamiku moci, lásky a povinnosti v životě panovníka. Ačkoli je Anežčin příběh zastíněn politickým vyprávěním té doby, zůstává svědectvím o osobních životech, které se proplétaly středověkými evropskými dějinami.

Zdroje: epochaplus.cz, vedazive.cz, casjenprome.cz