Na vrcholu vlády Rudolfa II. byla Praha nejlidnatějším městem v habsburské říši a mohla se pochlubit odhadem 60 000 obyvateli. Pro představu, České království, jehož byla Praha hlavním městem, mělo přibližně 4 miliony obyvatel, což z něj činilo významnou středoevropskou velmoc. Sousední země jako Polsko, Uhry a Německo byly méně hustě osídlené, což ještě více upevňovalo význam Čech.

Zdroj: Youtube

Šlechta a její honosné paláce

Uvnitř pražských hradeb existovala jasná společenská hierarchie. Na vrcholu stála šlechta, která žila v honosných renesančních palácích rozesetých po celém městě. Tito feudálové měli jen málo společného s městskou správou a považovali se za nadřazené městským záležitostem. Místo toho se do Prahy sjížděli za společenským životem a hledali možnosti kariéry u císařského dvora.

Rozvíjející se měšťanstvo

Pod šlechtou se objevilo vzkvétající měšťanstvo. Tato třída, kterou tvořili majitelé nemovitostí a obchodníci, hrála klíčovou roli v každodenním životě Prahy. Patřili mezi ně jak bohatí velkoobchodníci a finančníci, tak řemeslníci, jako byli pekaři, krejčí a ševci. Navzdory rozdílům v bohatství a společenském postavení patřili všichni do širšího společenství plnohodnotného měšťanstva.

Kromě měšťanstva se Praha hemžila dělníky, sezónními pracovníky, nádeníky, služkami, čeledíny, nosiči vody a dalšími. Ulice města se hemžily potulnými umělci, kejklíři, provazochodci, chůdaři, hudebníky a herci, kteří přinášeli zábavu masám.

Role Prahy v umění

Kulturní význam Prahy se za vlády Rudolfa II. rozšířil i na oblast umění. Anglické divadelní společnosti ve městě hrály Shakespearovy současníky, a zanechaly tak trvalou stopu v jeho kulturním dědictví.

Trhy ve městě žily čilým ruchem a každý z nich se specializoval na různé zboží. Například na Staroměstském náměstí se konaly nejrůznější kupecké obchody, které nabízely zboží za různé ceny. Hovězí maso, chléb a mzdy dělníků umožňují nahlédnout do životních nákladů v této době.

Každodenní výzvy a zápachy

Navzdory rostoucímu počtu obyvatel se Praha potýkala s problémy, s nimiž se moderní města již nepotýkají. Ulice byly často zablácené a přeplněné, s otevřenými stokami a splašky znečišťujícími dopravní tepny. Pověstný zápach ve městě byl častým tématem diskusí, o němž se zmiňovali i zahraniční cestovatelé.

Rušné pražské ulice měly i své temné stránky. Míra kriminality byla vysoká a město sužovala řada trestných činů. Od loupeží a vražd až po organizované gangy se Praha potýkala s problémy při udržování pořádku.

Živá a složitá minulost

Když se ohlédneme za Prahou v době vlády Rudolfa II., vidíme město, které bylo živé i náročné. Jeho dvojí povaha, s honosnými paláci a rušnými trhy vedle zločinu a zápachu, zachycuje složitost života v tomto historickém městě. Dnešní Praha sice nabízí moderní pohodlí a vymoženosti, ale je nutné si připomenout její bohatou minulost, která utvářela město, jež známe a milujeme dnes.

Zdroje: cs.wikipedia.org, g.cz, dvojka.rozhlas.cz