Slumy, jejichž vznik se datuje ke konci 18. století, vznikly jako vedlejší produkt industrializace. S přílivem venkovského obyvatelstva, které hledalo práci v rozvíjejícím se pražském průmyslu, vznikla bytová krize.

Výsledkem byl vznik chudinských kolonií, šlo o útočiště pro ty, kteří si nemohli dovolit ani ty nejskromnější nájemní domy v blízkosti průmyslových zón. Kolonie s nejrůznějšími názvy jako Arizona, Čína nebo Mexiko byly v ostrém kontrastu se svými poetickými přezdívkami.

Zdroj: Youtube

Budování života ze zbytků

Domy v koloniích byly svědectvím lidské odolnosti a vynalézavosti. Domky postavené z jakéhokoli dostupného materiálu – ať už to byly staré krabice, prkna nebo vyřazené železniční vagony – byly více než pouhými přístřešky; byly ztělesněním bojů a tužeb svých obyvatel.

Známý český spisovatel Karel Čapek kdysi tyto kolonie barvitě popsal a vykreslil v nich obraz přežití navzdory všem překážkám.

Vývoj života ve slumech

I přes náročné podmínky se kolonie postupem času vyvíjely. Zpočátku postrádaly základní vybavení, jako zpevněné cesty, elektřinu a vodu, ale nakonec se investovalo do infrastruktury, a tím se zlepšila i životní úroveň. Obyvatelé dál rozšiřovali své domovy a z původně stísněných přístřešků se stávaly větší a pohodlnější příbytky.

Koncem 30. let 20. století už mnohé z příbytků odpovídaly svou velikostí a strukturou běžným domům, což znamenalo výrazné zlepšení životní úrovně.

Navzdory drsným podmínkám však převládal v koloniích silný smysl pro komunitu. Obyvatele spojovaly společné problémy, což vytvářelo pevně semknuté čtvrti. Kamarádství spolu s postupným zlepšováním životních podmínek posilovalo mezi obyvateli pocit sounáležitosti a odolnosti.

Odraz současnosti

Zajímavé je, že dávno zapomenuté slumy našly i v moderní době nový účel. Některé zachovalé stavby nyní slouží jako útulky pro bezdomovce, a pokračují tak ve svém odkazu jako útočiště pro lidi na okraji společnosti.

Kromě kolonií existovala v Praze také skalní obydlí, zejména pod Strahovem a Ladronkou. Přírodní útvary byly upraveny na obytné prostory, přičemž některé z nich fungují jako muzea.

Historie pražských prvorepublikových slumů je příběhem nepřízně osudu, adaptace a komunity. Při procházce ulicemi moderní Prahy si připomeneme, že krásu města obohacuje jeho složitá a mnohotvárná minulost.

Zdroje: cesky.radio.cz, idnes.cz, dspace.cuni.cz