Porod byl v průběhu věků konstantou, která spojovala ženy z různých epoch ve společném poslání přivádět na svět nový život. V 18. století byl však tento přirozený proces plný nebezpečí. Omezené znalosti anestezie a hygieny spolu s celkově horšími zdravotními podmínkami té doby znamenaly, že komplikace při porodu byly nejen nebezpečné, ale často i smrtelné. Situaci dále komplikovaly lékařské postupy, které se dnes zdají být archaické a brutální.

Doba temna porodnictví

Vzhledem k tomu, že císařský řez byl velmi riskantní kvůli míře infekce, lékaři se často uchylovali k alternativním metodám. Mezi ně patřila symfyziotomie označovaná také jako pubiotomie. Šlo o chirurgický zákrok spočívající v odříznutí chrupavčité stydké spony za účelem rozšíření pánve. Metoda, jejíž počátky sahají až do roku 1597, se běžně používala téměř tři století a často se prováděla bez anestezie. Zákrok byl nejen trýznivý, ale zanechával na ženách, které jej podstoupily, trvalé fyzické a emocionální jizvy.

Zrození motorové pily

Vynález řetězové pily, byť v primitivní podobě, byl skotským počinem, jehož cílem bylo zlepšit účinnost a přesnost symfyziotomie. Dr. John Aitken a Dr. James Jeffray, kteří chtěli zlepšit chirurgický proces, vyvinuli ranou verzi řetězové pily. Zařízení, původně dlouhý řetěz se zuby a rukojetí na obou koncích, se díky německému ortopedovi Bernhardu Heinemu vyvinulo v sofistikovanější nástroj s ruční klikou a ozubeným kolem, což umožnilo větší přesnost. Technologický pokrok však jen málo zmírnil nesmírné utrpení pacientů.

Irský skandál a mezinárodní odsouzení

Je šokující, že praxe symfyziotomie přetrvávala v Irsku až do konce 20. století, což vedlo v roce 2014 k odsouzení ze strany Výboru OSN pro lidská práva. Důsledky zákroků zanechaly mnoha ženám celoživotní postižení, chronické bolesti a další zdravotní problémy. Některé děti dokonce během procesu zemřely nebo utrpěly vážná zranění mozku.

Odsouzení nelidské praxe vedlo k významnému zúčtování, kdy Výbor OSN pro lidská práva shledal lékaře vinnými z porušení mezinárodních dohod o lidských právech. Irské ministerstvo zdravotnictví následně nabídlo odškodnění postiženým ženám.

Pozitivum barbarského postupu

Přestože je historie symfyziotomie nepopiratelně ponurá a nehumánní, nepřímo přispěla k vynálezu motorové pily. Samuel J. Bens ze San Francisca získal v roce 1905 patent na řetězovou pilu. Vynález znamenal začátek fascinující cesty, která proměnila motorovou pilu ze zdravotnického nástroje v univerzální nástroj s nesčetnými možnostmi využití.

Zdroje: lidovky.cz, en.wikipedia.org, hbhistory.cz