Nález učinil muž, který stavěl pergolu na své zahradě v místní části Vítkov, ležící na pomezí Opavska a Novojičínska. Když kopal do země, narazil na hliněnou nádobu naplněnou starými mincemi. Protože pochopil možnou historickou hodnotu svého nálezu, neprodleně o něm informoval archeology ze Slezského zemského muzea v Opavě. Rychlý zásah měl zásadní význam pro zachování neporušenosti pokladu.

Utajení a odměna

Navzdory významu nálezu zůstala událost několik let zahalena tajemstvím. Dokonce ani krajští radní o tom až do mnohem pozdější doby nevěděli. Člen rady Ivo Vondrák vyjádřil své překvapení nad nedostatkem veřejných informací. V roce 2021 ocenili krajští radní nálezcovu poctivost a přínos tím, že mu udělili odměnu 489 000 Kč, což je výrazně více než obvyklá zákonná odměna ve výši deseti procent odhadované hodnoty pokladu. Náměstek hejtmana Lukáš Curylo zdůraznil význam pokladu s tím, že podobné nálezy jsou neocenitelné pro poznání kulturních, hospodářských a sociálních dějin regionu.

Historický význam

Mince byly zakopány v hliněné nádobě, což naznačuje, že je někdy před vypuknutím husitských válek v roce 1419 ukryl bývalý hospodář podél staré obchodní stezky. Mince pokrývají období 60 let, což naznačuje, že byly shromažďovány po dvě až tři generace. Nález, známý jako Vítkovský poklad, je dosud největším objevem mincí v regionu.

Uchovávání a oceňování

Mince byly po svém nálezu převezeny do Slezského zemského muzea v Opavě a následně do Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, které spravuje krajský úřad. Proces čištění a konzervace mincí trval dva roky. Odborníci z Národního muzea v Praze pak poklad ocenili a jeho hodnotu odhadli na přibližně 1,5 milionu korun.

Poklad historie

Náhodný nález pražských grošů na Vítkově představuje fascinující okno do období českého středověku. Zdůrazňuje význam archeologické památkové péče a roli poctivých nálezců při odhalování a ochraně našeho historického dědictví.

Zdroje: idnes.cz, tn.nova.cz, novinky.cz