Místem fascinujícího objevu se stala oblast Pelhřimovska, konkrétně u Leskovic, kde v březnu 1923 Josef Novák na svém pozemku objevil předměty, jež na první pohled působily jako lesklé cvočky. Po pečlivějším prozkoumání však zjistil, že se ve skutečnosti jedná o zlaté keltské mince datované do mladší a pozdní doby laténské, známé pod názvem duhovky.

Možné spojení s božstvem

Devět nalezených zlatých mincí (podle některých informací bylo při zřizování trativodu na stejném místě nálezu devíti mincí nalezeno dalších osmnáct, ovšem tato informace není doložena) pocházejí z období mezi 3. a 1. stoletím př. n. l.

Podle dochovaných záznamů byly mince nalezeny u pramene, což může naznačovat, že šlo o obětinu bohům, což byla běžná praxe u Keltů. Tradice zahrnovala pečlivý výběr běžných předmětů denní potřeby nebo velmi cenných předmětů, které byly následně uloženy do země.

Jednalo se o způsob, jak si zajistit přízeň bohů nebo ochránit cennosti v nejistých dobách. Obětiny se často nacházejí u různých pramenů.

Odhalení keltské přítomnosti

I když je objev zlata kdekoli vzrušující, leskovický poklad je obzvláště zajímavý díky své poloze. Oblast není známá keltským osídlením, takže nález je unikátním objevem, který naznačuje širší keltskou přítomnost i ve zdejším regionu.

Raženo z místního zlata?

Místo nálezu leskovického pokladu je zajímavé ještě z jednoho důvodu. Většina duhovek byla doposud objevena v Čechách, což vede k domněnce, že mince mohly být raženy z lokálně získaného zlata.

A právě v okolí leskovického pole, kde byl nález učiněn, byly na přilehlém potoce pozorovány rozsáhlé sejpy, což jsou známky důkladné zlatokopecké činnosti v dávné minulosti. Přestože existence zlatonosného potočního sedimentu v oblasti zůstává spekulativní a není jednoznačně prokázána, nález z Leskovic otevírá nové možnosti pro pochopení minulosti regionu.

Skrytá historie

Leskovický nález zlata sice možná nezmění vše, co o keltské éře víme, ale rozhodně nám obraz trochu přibarví. Připomíná, že historie se může skrývat jen pár metrů pod zemí a čekat, až na ni někdo narazí. Navíc je to docela vzrušující příběh – představte si, že při rutinní práci na zahradě najdete hromadu zlatých mincí!

Zdroje: pelhrimovsky.denik.cz, rukovet.cms.flu.cas.cz, pohanskykruh.wordpress.com