Výjimečná sbírka stříbrných denárů byla společně se zbytky keramické nádoby prohlášena v roce 2020 za kulturní památku.

Poklad, který nemá obdoby

Chýšťský denárový poklad představuje jeden z nejzásadnějších archeologických nálezů v kontextu raně středověkých českých dějin. Soubor, chráněný pro svůj řemeslný, umělecký a historický význam, je živým svědectvím hospodářské zdatnosti a společenské dynamiky Evropy konce 10. století.

Mezi mincemi jsou příklady vzácných ražeb včetně některých, o nichž se předpokládá, že jsou jedinými svého druhu na světě. Objev nejenže poukazuje na složité obchodní sítě a politické vztahy té doby, ale také naznačuje období intenzivní hospodářské a ideologické výměny s Římskou říší.

Složitá starověká ekonomika

Denáry z Chýště nabízejí neocenitelný pohled na mincovní činnost, která vzkvétala za vlády knížete Boleslava II. v letech 972 až 999. Období vyznačující se hospodářskou vitalitou a složitostí předchází tomu, co historici označují za významnou krizi české státnosti.

Rozmanitost pokladu, zahrnující běžné i mimořádně vzácné mince, poukazuje na diferencovanou hospodářskou situaci, přičemž některé denáry vrhají světlo na dosud neznámé aspekty středověkého mincovnictví.

Záhada původu pokladu

Motivy, které vedly k ukrytí takového bohatství, zůstávají nejasné, protože byl pohřben v blízkosti klíčové obchodní cesty 10. století. Stříbrné denáry, velikostí srovnatelné s moderními českými korunovými mincemi, měly pozoruhodnou hodnotu – jedna mince stačila člověku na dva měsíce. Důvody zakopání pokladu, který byl schopen vyzbrojit celou armádu, jsou však neznámé.

Odměna za objev

Původní nález čítající 780 předmětů byl v létě 2016 díky pečlivému archeologickému úsilí výrazně rozšířen a odhalil další stovky mincí a fragmentů. Poctivost nálezce byla bohatě odměněna Pardubickým krajem, který za poklad v hodnotě neuvěřitelných 23,5 milionu korun vypsal odměnu 2 miliony korun.

Chýšťský poklad je živou připomínkou vrstev historie, které leží pod našima nohama a čekají na své znovuobjevení. Spojuje nás hmatatelným způsobem s minulostí a nabízí pohled na životy těch, kteří tu byli před námi.

Zdroje: kudyznudy.cz, idnes.cz, do-muzea.cz