K nálezu došlo počátkem srpna 2018, když pan Jurníček sklízel cibuli. Při rutinní činnosti narazil na keramické střepy. Ze zvědavosti zkoumal dál a objevil pět starobylých mincí.

Rozmanitá skladba pokladu

Poté, co si uvědomil možný význam svého nálezu, kontaktoval Muzeum Podblanicka. Odborníci z muzea se ujali výkopu, odkryli a pečlivě zdokumentovali obsah keramické nádoby. Nakonec našli 583 zlatých a stříbrných mincí z bouřlivé poloviny 15. století. Toto období bylo poznamenáno politickými otřesy a hospodářskou nestabilitou, což se odrazilo ve složení nalezených mincí.  

Jednalo se převážně o pražské groše a feniky – 448 z nich byly drobné mince. Pozoruhodnějších bylo 119 stříbrných pražských grošů z doby vlády Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. K vrcholům sbírky však patřily dva vzácné zlaté dukáty, jeden od Zikmunda Lucemburského a druhý od Albrechta I. Habsburského.

Největší dobový nález

Podle ředitele Muzea Podblanicka Radovana Cádera je poklad největším nálezem z poloviny 15. století na Podblanicku. Hodnota mincí v polovině 15. století mohla majiteli zajistit značný majetek včetně hospodářských zvířat a zbraní.

Osobní úvahy nálezce

Pan Jurníček prý po nálezu strávil hodně času úvahami nad tím, kdo byl původním majitelem mincí a za jakých okolností byl poklad zakopán. Uvažoval, že pravděpodobně nešlo o obyčejného zloděje, ale o někoho značně majetného. Také vtipně poznamenal, že nález byl zřejmě způsob, jak mu země poděkovala za jeho dlouholetou svědomitou péči.

Odměna, jejíž výše není známa, mu byla oficiálně předána v březnu následujícího roku po nálezu, posloužila prý jako určitá forma kompenzace za neúrodu v předchozím roce.

Zdroje: irozhlas.cz, denik.cz, i-senior.cz