JZD Slušovice, později známé jako Družstvo Agrokombinát Slušovice a nakonec Zemědělské obchodní družstvo FORUM, se vzepřelo nepřízni osudu a dosáhlo celostátního věhlasu a značných hospodářských úspěchů.

Zdroj: Youtube

Přísný režim plodící úspěch

V čele pozoruhodného vzestupu JZD Slušovice stál František Čuba, vedoucí pracovník, jehož přísný pracovní étos a inovativní strategie vynesly družstvo k národnímu i mezinárodnímu uznání. Od roku 1963 zavedl Čuba přísný pracovní řád, v němž kladl důraz na dochvilnost, střízlivost a loajalitu. Jeho filozofie vedení byla jednoduchá, ale na tehdejší dobu radikální – disciplína byla prvořadá a dokonalost byla odměňována.

Pod jeho vedením se tržby družstva do roku 1989 vyšplhaly na nevídaných 7 miliard korun a zisk se blížil 830 milionům. Úspěch Slušovic nebyl jen místním zázrakem, ale fenoménem, který rozšířil své kořeny do SSSR, Vietnamu, Egypta, a dokonce i do západních zemí, jako je Itálie a západní Německo.

Oáza inovací

Sláva Slušovic nespočívala jen ve finančním úspěchu, ale také v revolučním přístupu k zemědělství a technologiím. Podniky družstva se zabývaly různými oblastmi od biochemie a mléčných výrobků až po špičkovou výrobu počítačů, což představovalo ostrý kontrast k tradičnímu obrazu zemědělských družstev. Jeho výrobky, například hydroponicky pěstovaná zelenina či moderní přípravky proti hmyzu, našly odbyt nejen v rámci východního bloku, ale i v Asii, na Blízkém východě a v západní Evropě.

Mimo zemědělství

Snad nejvýraznějším důkazem inovativního ducha Slušovic bylo proniknutí do světa počítačové techniky. Na počátku sedmdesátých let 20. století zavedlo družstvo automatické počítače pro zpracování dat a dosáhlo významných úspěchů v oblasti techniky. V roce 1980 se ve Slušovicích objevil počítač RPP 16 třetí generace určený pro řízení technologických procesů, čímž se družstvo stalo průkopníkem v integraci výpočetní techniky do zemědělských a průmyslových procesů.

Symbol technologických ambicí

Vrcholným počinem se stal počítač TNS – „Ten Náš Systém“, poháněný procesorem Zilog Z80. Nešlo o pouhý počítač, ale o víceuživatelský a víceúlohový zázrak, který řídil vše od biotechnologických procesů až po hydroponickou produkci rostlin a učinil ze Slušovic průkopníka v oblasti řízení procesů v reálném čase.

Přestože se družstvo Slušovice potýkalo s problémy, jako bylo embargo na monitory a problémy s materiály pro klávesnice, inovovalo, přizpůsobovalo se a vyrábělo, co potřebovalo, aby se jejich technologické snahy posouvaly kupředu.

Vrchol a pád

Koncem 80. let 20. století byly Slušovice nejen zemědělskou velmocí, ale také vzkvétajícím technologickým centrem, které vyrábělo více než 60 druhů elektronických výrobků a počítačů, z nichž některé byly kompatibilní s počítači IBM. Toto úspěšné období však náhle skončilo s pádem komunistického režimu v roce 1989. Přechod na tržní hospodářství a ztráta politické přízně vedly k postupnému úpadku družstva, který vyvrcholil jeho likvidací kvůli značným dluhům.

Odkaz vizionářského experimentu

I přes svůj konečný pád zůstává příběh Slušovic silným svědectvím o možnostech inovace a úspěchu v rámci omezení socialistického systému. Podnikání družstva v oblasti technologií, zejména vývoj počítače TNS, poukazuje na pokrokový přístup, který zpochybňoval status quo. Odkaz Slušovic a Čubova vedení přetrvává jako připomínka doby, kdy se malé město v Československu odvážilo snít ve velkém a na chvíli navzdory všem předpokladům uspělo.

Zdroje: retrobajty.cz, agroportal24h.cz, zivotvcesku.cz