Stavby, budované především ze dřeva, hlíny a kamene, uzavíraly sídlo panovníka v areálu Hradčan, který byl o něco menší než dnešní rozlehlý Pražský hrad. Kromě toho byly opevněny i sídelní oblasti Hradčan a malostranského amfiteátru, sevřené mezi hradčanským ostrohem a Petřínem a ohraničené Vltavou, což dokládá význam těchto oblastí ve společensko-ekonomické struktuře Prahy.

Vývoj v průběhu věků

Zdroj: Youtube

Opevňovací úsilí v Praze zaznamenalo do vrcholného středověku významný vývoj. Zpočátku se rozvoj města soustředil na levý břeh Vltavy, pravý břeh sloužil různým účelům včetně železářských řemesel, než se koncem 10. století stal osídlenou oblastí. Teprve v 11. a 12. století se osídlení rozšířilo dále od řeky, což znamenalo počátek přeměny Prahy v opevněné město pod záštitou Václava I.

Výstavba městského opevnění probíhala postupně, přičemž ve 30. letech 13. století došlo k významnému posílení, jehož cílem bylo zabezpečit Staré Město řadou hradeb a bran, které byly dále rozšiřovány za účelem ochrany před hrozbami ze strany řeky.

Nová kapitola v obraně města

Vláda Karla IV. přinesla renesanci pražského urbanismu a opevnění, která odrážela panovníkovy ambice pozvednout město mezi přední evropské metropole. Založení Nového Města v roce 1348 doprovázela výstavba mohutné hradby s branami a věžovitými stavbami, která spojovala Vyšehrad s Poříčím, což svědčí o dobových architektonických ambicích a prozíravosti.

V tomto období došlo také k opevnění obvodu Nového Města řadou bran, Poříčskou, Horskou, Svatoprokopskou a Svatojánskou, z nichž každá byla lemována obrannými věžemi, což dokládá pečlivou péči o obranu města.

Přestavby za Karla IV. se navíc rozšířily i na levý břeh, Hradčany a Malá Strana byly obehnány cihlovými hradbami. Toto rozšíření nejenže opevnilo stávající stavby, ale zavedlo i nové prvky, jako například Hladovou zeď, která je dodnes historickou památkou.

Odkaz středověkého opevnění

Středověké opevnění Prahy, které se vyvíjelo po staletí v důsledku architektonických inovací a strategického plánování, je svědectvím historického významu města a prozíravosti jeho panovníků. Od raných dřevěných a hliněných konstrukcí až po důmyslné cihlové hradby z doby Karla IV. tato opevnění vystihují podstatu středověké ochrany města.

Zdroje: praha.aiscr.cz, pepikov.cz, kudyznudy.cz