Navzdory svému potenciálu byla cesta Škody 972 (nebo také MOŽ-2) od prototypu k výrobě zastavena a zůstala jako pouhá poznámka pod čarou v historii vojenských vozidel.

Vznik a vývoj

Vývoj vozu Škoda 972 začal v roce 1951, kdy AZNP převzala od Tatry projekt zaměřený na vytvoření "malého obojživelného vozidla" pro československou armádu. Dřívější pokus Tatry, Tatra 801, nesplňoval požadavky armády, což podnítilo nový začátek v Mladé Boleslavi.

Škoda 972 byla navržena s ohledem na praktický přístup. Vyznačoval se kovovou samonosnou karoserií ve tvaru lodi, která usnadňovala cestování po vodě. Jednalo se o odklon od konstrukce Tatry, která se místo toho zaměřila na dvoumístné uspořádání se stahovací plátěnou střechou pro ochranu před povětrnostními vlivy a bez dveří, aby si zachovala obojživelnou funkčnost.

Technické specifikace a vlastnosti

Pohon vozu Škoda 972 zajišťovaly dva benzínové motory, které byly testovány v různých prototypech, přičemž v jedné verzi se experimentovalo se vzduchem chlazeným motorem Tatra. Technika vozidla umožňovala dosáhnout rychlosti až 85 km/h na souši a 10 km/h na vodě, což bylo na svou dobu pozoruhodné. Jeho konstrukce zahrnovala čtyřstupňovou manuální převodovku, dvoustupňovou redukční převodovku a inovativní systém vrtulí pro plavbu po vodě.

Vojenské zaměření vozu Škoda 972 bylo patrné z jeho výbavy, která zahrnovala držáky pro lehké kulomety nebo pušky a nezbytné nástroje pro přežití, jako byl naviják, lopata a pádla. Konstrukční rozhodnutí zdůrazňovala zamýšlenou využitelnost vozidla ve vojenském kontextu.

Výzvy a zrušení

Navzdory slibnému designu a úspěšnému testování v terénu se Škoda 972 nikdy nedostala do sériové výroby. Problémy byly různé včetně nedostatku vhodného výrobního závodu a širšího kontextu vojenských potřeb v rámci Varšavské smlouvy, která upřednostňovala standardizaci napříč svými armádami. V důsledku toho československá armáda přijala jiná vozidla, například GAZ 69 pro pozemní a GAZ 46 pro obojživelné operace.

Dědictví

Ukončení projektu Škoda 972 neznamenalo, že by jeho přínos zcela zanikl. Některá konstrukční a technická řešení prozkoumaná v prototypech se stala podkladem pro vývoj dalších vozidel, i když ne obojživelných. Zkušenosti získané v rámci projektu Škoda 972 obohatily kolektivní znalosti o konstrukci a vývoji vozidel v rámci AZNP i širšího automobilového průmyslu.

Příběh vozidla Škoda 972 slouží jako připomínka výzev a složitostí spojených s vývojem vojenských vozidel, která se mohou pohybovat jak po souši, tak po vodě. Ačkoli se mu nepodařilo splnit sen stát se standardním obojživelným vozidlem československé armády, zůstává Škoda 972 fascinujícím příkladem inovativního inženýrství a snahy o všestrannost ve vojenských operacích.

Zdroje: cs.wikipedia.org, valka.cz, info.cz