Pozoruhodný nález doplňuje významnou kapitolu již tak bohatého prehistorického materiálu města, který zahrnuje dřívější nálezy pozůstatků mamutů, sobů a vlků.

Kopeme hlouběji

Tým společnosti Archaia, zkušený v městské archeologii, se původně pustil do rutinních vykopávek. Vídeňská ulice již dříve přinesla řadu historických artefaktů, od keramiky až po pozůstatky středověkého osídlení z 11. století. Nález nosorožčí čelisti byl však překvapivý a poučný zároveň.

"Díky našim dlouholetým zkušenostem v Brně máme většinou dobrou představu, kde hledat," vysvětlila Jana Sedláčková, archeoložka společnosti Archaia Brno. "A vzhledem k tomu, že se v okolí dříve nacházelo paleolitické osídlení, chtěli jsme prozkoumat zejména hlubší vrstvy než obvykle." Jejich intuice se ukázala jako správná a odhalila relikt, který poukazuje na rozmanitou faunu, jež se kdysi v regionu pohybovala.

Okno do ekosystému doby ledové

Nosorožec srstnatý byl významným členem megafauny doby ledové. Díky svým adaptacím, jako je dlouhá, rezavě hnědá srst a vysoké hřebenové stoličky, se tomuto druhu dařilo v drsném, chladném prostředí, kde se živil především travinami a nízkou vegetací. Stavbou lebky a velkými rohovitými rohy, které mohly dorůstat délky až jednoho metru, se podobá současnému nosorožci tuponosému, ačkoli nejsou blízce příbuzní.

Životní prostředí nosorožce se z velké části překrývalo s životním prostředím mamuta, dalšího ikonického savce doby ledové, s výjimkou Severní Ameriky, kam se nosorožec nikdy neodvážil. Tato nepřítomnost se připisuje jeho neschopnosti překonat Beringovu úžinu, což je záhada, která vědce dodnes zajímá.

Důsledky nálezu

Objev nosorožčích ostatků nejen obohacuje naše znalosti o pravěkém životě v Brně, ale také podtrhuje potenciál městských oblastí přinášet významné paleontologické poznatky. Přítomnost fauny doby ledové ve zdejší oblasti naznačuje, že zde kdysi existoval bohatý ekosystém schopný uživit velké býložravce, což zase svědčí o rozmanitém a dynamickém dávném prostředí.

Zdroje: brnenska.drbna.cz, novinky.cz, tn.nova.cz