Při procházce se psem hustým lesem necelých deset kilometrů od historického kláštera Kladruby na Tachovsku si manželé všimli lesku na místě, které narušovala divoká prasata. Při bližším ohledání objevili jednu zlatou a dvě stříbrné mince. Jejich zvědavost je přiměla odstranit plochý kámen a odhalit keramickou nádobu překypující starobylými mincemi.

Pozoruhodný nález

Nedražický poklad obsahuje 92 zlatých florénů a dukátů o celkové hmotnosti 330 gramů téměř ryzího zlata a 343 pražských grošů z kvalitního stříbra. Podle numismatika Miroslava Husa je pozoruhodná zejména přítomnost cizích zlatých mincí vedle českých dukátů Karla IV. a výhradní zařazení českých stříbrných grošů. Absence tehdy běžných míšeňských grošů dodává nálezu na záhadnosti.

Historické souvislosti

Poklad, jehož hodnota se odhaduje na téměř 10 milionů korun, nabízí jedinečný pohled na konec 14. století. Archeolog Miroslav Metlička upozornil, že tři čtvrtiny nálezu tvoří zlaté mince, což je vzácnost i v rámci Evropy. Malá hloubka uložení mincí naznačuje, že byly ukryty narychlo, možná v době hrozícího nebezpečí.

Spekulace a teorie

Kdo poklad zakopal a proč se pro něj nikdy nevrátil? Miroslav Hus spekuluje, že mince nevlastnil obyčejný vesničan, ale někdo zámožný nebo snad lupič. Dotyčná osoba mohla vycítit nebezpečí a mince během svých cest ukrýt, nikdy je pak už ale nevyzvedl.

Investice do detektoru kovů

Pár, který poklad objevil, čekal v mrazu dvě hodiny na příjezd odborníků, čímž prokázal pozoruhodnou trpělivost a zodpovědnost. Jejich úsilí bylo odměněno, což je přimělo investovat do detektoru kovů, který nyní se svými dvěma syny používají k odhalování dalších historických artefaktů, převážně bronzových pravěkých předmětů.

Spojení s kladrubským klášterem

Nejmladší mince ve skrýši datují nález do konce 70. let 14. století, což se shoduje s vrcholem moci kladrubského kláštera. V této době vlastnil klášter rozsáhlé majetky zahrnující tři města a 129 vesnic. Historické záznamy ze 70. let 14. století ukazují na období poznamenané spory a násilnými střety, které byly podněcovány závistí a rivalitou šlechty i sousedních měst.

Zdroje: idnes.cz, plzen.cz, impuls.cz