Jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů v Evropě, nazvaný Blinkerwall, se nachází v Meklenburském zálivu na severním pobřeží Německa. Byl objeven díky spolupráci odborníků z Kielské univerzity, Univerzity v Rostocku a Leibnizova institutu pro výzkum Baltského moře.

Zdroj: Youtube

Zázrak doby kamenné

S využitím pokročilých technologií, jako jsou lodě a podmořské drony, vědci zmapovali ruiny ležící 21 metrů pod mořskou hladinou. Stavba, skládající se z více než 1 600 jednotlivých kamenů pečlivě rozmístěných na vzdálenost přesahující 900 metrů, je důkazem důmyslných inženýrských schopností jejích tvůrců. Promyšlené uspořádání kamenů vylučuje jakoukoli možnost přírodního původu a potvrzuje, že jde o zázrak vytvořený člověkem.

Potopený svět

Starověký zázrak se neztratil v čase pouhou náhodou. Analýza místa nálezu ukazuje, že Blinkerwall kdysi hrdě stál na pevnině, než přibližně před 8 600 až 8 000 lety podlehl neúprosnému zvyšování hladiny moří po poslední době ledové. Toto období představovalo pro rozsáhlé oblasti v Evropě dramatický zlom, kdy se pobřežní linie posunula a starobylé oblasti zmizely pod hladinou.

Hledání cesty pro přežití

Jaký byl tedy účel Blinkerwallu? Podle archeologů vše nasvědčuje tomu, že stavba sloužila jako masivní lovecká past na bohaté populace sobů, kteří se kdysi pohybovali v této oblasti. Strategické umístění napříč migračními trasami vytvářelo přirozenou past, která zvířata zahnala do ohraničeného prostoru, čímž se stala snadnou kořistí pro tehdejší lovce.

Tento způsob lovu, který využíval krajinu a struktury vytvořené člověkem, je příkladem raného pokroku v loveckých technikách a porozumění chování zvířat.

Dědictví vytesané do kamene

Podobné stavby byly nalezeny i v jiných částech světa, ale Blinkerwall je se svým stářím 10 000 let minimálně o tisíciletí starší než jakákoli jemu podobná stavba. Jde tedy o jednu z nejstarších známých loveckých struktur vytvořených člověkem.

Objev Blinkerwallu nejen poukazuje na důmyslné metody, které pravěké společnosti používaly k zajištění potravy, ale také nabízí pohled do každodenního života a problémů, kterým museli čelit naši vzdálení předci.

Zdroje: theguardian.com, ancient-origins.net, edition.cnn.com