O objevu bylo ihned informováno Východočeské muzeum v Pardubicích, a podle Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, nemá tento nález pouze lokální význam, ale má význam ve středoevropském měřítku.

Cesta napříč Evropou

Mince pocházející z Uher, Polska, Nizozemí a Osmanské říše nesou jména různých panovníků a poskytují jedinečný pohled na ekonomickou a politickou krajinu dané doby. Nález, k němuž částečně přispěli divočáci narušující půdu, zahrnuje mince z poslední třetiny 16. století až do 30. let 17. století. Předpokládá se, že mince byly kdysi uloženy v měšci, který se v průběhu staletí rozpadl.

Tajemství zakopaného bohatství

Přesný důvod zakopání dukátů zůstává předmětem spekulací. Spěšný způsob jejich ukrytí naznačuje, že mohlo jít o akci žoldnéře, obchodníka obávajícího se přepadení nebo zloděje ukrývajícího svůj lup v neklidných dobách třicetileté války.

Podle pardubického numismatika Petra Vorla měly nalezené dukáty v té době značnou kupní sílu, která se rovnala nákupu dvou krav nebo koně.

Odměna za historický objev

V roce 2019 nálezce požadoval odměnu podle památkového zákona, který zajišťuje odškodnění pro jednotlivce, kteří objeví archeologické nálezy mimo oficiální vykopávky. Památkový zákon uvádí, že nálezci mají nárok na odměnu, jejíž výše se určuje na základě materiální nebo historické hodnoty předmětu.

Po správním řízení, jehož součástí byly posudky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Národního muzea k posouzení hodnoty nálezu, byla nálezci v červenci 2020 přiznána odměna ve výši 179 337 Kč.

Právní bitva

Nálezce však tuto částku zpochybnil a na základě znaleckého posudku Národního muzea, který ocenil kulturně-historickou hodnotu pokladu na 6 357 000 Kč, se odvolal a nárokoval si částku přes 600 000 Kč. Ministerstvo kultury po přezkoumání původní rozhodnutí potvrdilo s tím, že rozhodnutí je přiměřené a řídí se zákony upravujícími archeologické nálezy.

Objev nejenže vrhá světlo na spletité dějiny střední Evropy, ale také podněcuje diskuse o ochraně kulturního dědictví a roli jednotlivců při odkrývání a ochraně naší společné minulosti.

Zdroje: denik.cz, seznamzpravy.cz, orlicky.net