Světový unikát, který v roce 1892 zkonstruoval uznávaný truhlářský mistr Matěj Bílek podle představ Josefa Nebeského, je od roku 1991 zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Zdroj: Youtube

Stoleté dědictví letenského kolotoče

Design kolotoče je mistrovskou ukázkou řemeslné práce a nápaditosti. Kolotoč vynikal mezi ostatními tím, že obsahoval koně různých velikostí, a proto byl zdrojem zábavy pro děti i dospělé. Původně přinášel radost obyvatelům Královských Vinohrad v letech 1892 až 1894, než se natrvalo usídlil na Letné.

Dlouhých 112 let byl kolotoč stěžejním prvkem Letné, a jeho provoz se vyvíjel od mechaniky poháněné lidskou silou k elektromotoru, což odráželo technologický pokrok doby. I přes modernizaci si však kolotoč zachoval svou historickou podstatu.

Mistrovská ukázka řemeslné práce

Dřevěný renesanční pavilon, v němž je kolotoč umístěn, je stejným uměleckým dílem jako kolotoč samotný. Jeho detailně propracované prkenné panely nejen chrání před povětrnostními vlivy, ale také chrání atrakci před poškozením.

Jádrem kolotoče je otočný sloup, po jehož stranách stojí tři bdělí rytíři, kteří dohlížejí na jednadvacet slámou vycpaných koní se skleněnýma očima, zdobených pravou koňskou kůží. Mezi těmito historickými poklady se čtyři koně – Poly, Flora, Blesk a Šemík – pyšní originálními sedly a uzdami.

Letenský kolotoč v novém pojetí

V roce 2004 byla správa kolotoče svěřena Národnímu technickému muzeu, které se pustilo do pečlivého restaurování památky. Díky tomu byl v roce 2022 kolotoč znovu otevřen.

Náročná rekonstrukce, která si vyžádala náklady přes 22 milionů korun, nejenže oživila konstrukci kolotoče a koní, ale také zajistila, že jeho odkaz bude pokračovat i pro budoucí generace, které si jej budou moci prohlédnout a užít.

Historický pražský skvost

Letenský kolotoč je nádherným příkladem tradičního řemesla a historie, který se po dlouhých letech pečlivého restaurování opět otevřel veřejnosti. Jeho jedinečnost spočívá nejen v tom, že je nejstarším dochovaným kolotočem v Evropě, ale také v jeho schopnosti spojit generace návštěvníků skrze zážitek sdílené radosti. Díky úsilí a investicím do jeho obnovy zůstává tento kulturní skvost živým dědictvím, které bude i nadále obohacovat společenský život v Praze.

Zdroje: mujrozhlas.cz, kudyznudy.cz, ntm.cz