Kníže se narodil ve vznešeném přemyslovském rodě v roce 975 a jeho život byl poznamenán řadou nešťastných událostí, které vyvrcholily bizarním a hrůzným koncem.

Zdroj: Youtube

Jaromír vstoupil na svět jako prostřední syn Boleslava II., což mu slibovalo život plný privilegií a moci. Složitost středověkých dědických zákonů a ctižádostivost, která často provázela královské rody, však předznamenávaly nelehkou cestu. S Čechami jako odměnou byla připravena půda pro ságu rodinných sporů, v níž Jaromírův život nabral dramatické obrátky.

Bratrská krutost

Nástup Boleslava III. na trůn znamenal začátek Jaromírových zkoušek. Boleslav, který neměl přímého dědice a byl hnán bezohlednou povahou, se uchýlil k šokujícímu činu vůči Jaromírovi – vykastroval ho, aby ho vyřadil z nástupnické linie.

Násilný čin, který byl i na tehdejší poměry považován za nepřiměřeně brutální, donutil Jaromíra a jeho sourozence hledat útočiště v Bavorsku pod ochranou vévody Jindřicha II., a připravil tak půdu pro širší konflikt o vládu nad Čechami.

Boj o trůn

S podporou Jindřicha II. se Jaromír několikrát pokusil získat zpět svůj právoplatný trůn, přičemž pokaždé čelil hrozivým výzvám ze strany rodinné zrady i vnějších sil.

Jeho vláda byla pomíjivá a jeho život byl neustálým bojem proti ambicím jeho bratra Boleslava a polského knížete Boleslava Chrabrého. Jaromír díky svému odhodlání několikrát získal a zase ztratil trůn, přičemž každý cyklus získávání moci skončil hledáním útočiště nebo uvězněním.

Konečná zrada a podivný atentát

Po desetiletích bojů nastal v Jaromírově osudu poslední temný zvrat. Oslepen a vytlačen vlastním bratrem Oldřichem se vzdal nároku na trůn a doufal, že dožije v klidu.

Mír se mu však vyhnul. Vršovci, kteří se Jaromírovi mstili za jeho předchozí odsouzení, zorganizovali v roce 1035 jeho vraždu. Jaromír neskončil na bitevním poli, ale v soukromí toalety, zavražděn stejně kuriózním jako hanebným způsobem, což odráželo jeho tragický a bouřlivý život.

Život a smrt českého knížete Jaromíra jsou svědectvím o bouřlivé a zrádné povaze středověké evropské politiky. Jeho příběh je živou připomínkou toho, že ani ti, kdo se narodili do privilegovaných a urozených rodin, nebyli imunní vůči bezohledným hrám o moc, zradě a ambicím, které určovaly tehdejší dobu. Podivná a tragická Jaromírova vražda nepřestává zajímat historiky i nadšence, je temnou kapitolou v análech dějin, která slouží jako varovný příběh o nebezpečí, jež číhalo ve světě mocných.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, forum24.cz, denik.cz