V roce 1938 narazila skupina amatérských archeologů v himálajských jeskyních na pozůstatky dávné kultury. Objev se od ostatních lišil pokročilými znalostmi astronomie a měření času, které byly neznámému kmeni připisovány. Zdálo se, že lidé z kmene Dropa mají poznatky, které dalece převyšují znalosti všech tehdy známých lidských civilizací.

Zdroj: Youtube

Co však skutečně vzbudilo zvědavost průzkumníků, bylo objevení skryté komory hluboko v jedné z jeskyní. Uvnitř našli kovový válec z neznámého materiálu a ostatky sedmi jedinců se zvláštními fyzickými rysy. Mezi neobvyklé znaky patřila malá postava, která dosahovala průměrné výšky 180 cm a vážila kolem 60 kg, neobvykle velké oči s modrými zorničkami a přerostlé hlavy.

Jazyková záhada

K záhadě přispěly i hieroglyfy vyryté na stěnách jeskyně, hybridní jazyk, který podle všeho kombinoval staré čínské znaky s něčím primitivnějším. Průzkumníci se domnívali, že nápisy by mohly poskytnout důležité informace o kultuře kmene. Zajímavé bylo, že objevené sochy zobrazovaly krátké, štíhlé postavy s velkými hlavami a malými těly, což je utvrzovalo v přesvědčení, že se jedná o kmen Dropa.

Průzkumníci předpokládali, že tito lidé nešťastnou náhodou propadli propastí v podlaze jeskyně a zahynuli kvůli nedostatku kyslíku. Spekulovali, že Dropové mohli být uprchlíci, kteří utekli před nějakou jinou skupinou nebo kmenem, který zničil jejich domovinu, možná kvůli válce nebo z jiných neznámých důvodů. Průzkumníci z úcty ostatky pohřbili a o svém nálezu mlčeli.

Spojení s mimozemšťany

Postupem času se badatelé hlouběji zabývali jejich zvláštní genetikou a historií. Bylo zjištěno, že kmeny Dropa a Ham, usazené v pohoří Bayan-Kara-Ula na čínsko-tibetské hranici, mají odlišný lidský genotyp. Jejich vzrůst spolu s neobvyklými fyzickými rysy vedl některé k domněnce, že mohlo jít o zcela odlišný typ humanoidní mimozemské formy života.

Podle staré čínské lidové pověsti spadly z nebes bytosti s podivným vzhledem, ale kvůli svým jedinečným vlastnostem byly přemístěny. Pradávné vyprávění jakoby naznačovalo možnost mimozemského původu Dropů.

Současné objevy

V minulém století objevili západní badatelé další důkazy o existenci Dropů. Ve vesnici známé jako "vesnice trpaslíků" v provincii S'-čchuan bylo objeveno asi 120 jedinců podobných trpaslíkům, což poskytlo další poznatky o záhadném kmeni. Fotografie z expedice Dr. Karyl Robin-Evansové z roku 1947 ukazovaly vládnoucí pár Dropů, Hueypah-La a Veez-La, jejichž malý vzrůst vyvolal otázky o evolučních adaptacích na vysokohorské klima.

Rozluštění disků Dropů

Jeden z nejzáhadnějších aspektů kmene Dropů se točí kolem objevených kamenných disků. V roce 1962 profesor Tsum Um Nui a jeho tým archeologů z Pekingské akademie prehistorie tvrdili, že rozluštili nápisy na discích. Jejich překlad však přinesl podivná a neověřitelná tvrzení, což nakonec vedlo k odchodu profesora Um Nuie z Číny a jeho následné smrti.

Mnozí nadšenci tvrdí, že neexistují žádné konkrétní důkazy, které by vyvrátily překlad z roku 1962 nebo jeho tvrzení. Ačkoli se příběh může zdát nepravděpodobný, možnost mimozemského spojení zůstává otevřenou otázkou, protože nikdo definitivně nerozluštil jazyk nalezený na kamenných discích kmene Dropa.

Nezodpovězené otázky

Kamenné disky byly objeveny v letech 1937 až 1938, přesto jejich nápisy zůstaly pro tehdejší moderní badatele záhadou. Jazyk mohl být tehdy nesrozumitelný, nebo byl možná rozluštěn až v roce 1962 s pomocí vyspělé technologie. K potížím s rozluštěním jazyka mohly přispět také povětrnostní vlivy a eroze, protože disky, stejně jako mnoho jiných starověkých artefaktů, mohly časem zchátrat.

Vodítka z domorodých zpráv

Zprávy lidí z kmene Ham, kteří obývají stejnou oblast, záhadu kolem kmene Dropa ještě prohlubují. Podle jejich vyprávění zde ztroskotala vesmírná loď a domorodí obyvatelé objevili nadpozemské bytosti. Tragické nedorozumění vedlo k násilí a bytosti byly zabity. Někteří interpreti naznačují, že v té době mohlo dojít i ke křížení mezi druhy.

Genetické anomálie Dropů je odlišují od sousedních kmenů, takže je stále pravděpodobnější, že v nápisech na kamenných discích může být zachycena pravda. Mohli by mít lidé z kmene Dropa skutečně mimozemský původ? Dokud se neobjeví konkrétnější důkazy, zůstává tajemný příběh Dropů otevřenou kapitolou v lidských dějinách.

Zdroje: bizsiziz.com, medium.com, wondergressive.com