Kampa, vyznačující se mohutným mlýnským kolem velkopřevorského mlýna z 15. století, byla v minulosti zařazena v žebříčku VirtualTourist jako druhý nejkrásnější městský ostrov na světě.

Zdroj: Youtube

Historický pohled

Historie Kampy sahá až do roku 1169, kdy je zmíněna v zakládací listině kostela Maltézského řádu za vlády krále Vladislava II. Předpokládá se, že jméno ostrova je odvozeno buď od slova "campus", což naznačuje otevřená pole, která kdysi krajině dominovala, nebo od slova "zákampí", které označuje odlehlé, stinné místo.

Zajímavou alternativou je teorie, že jméno ostrova pochází od Tychona Gansgeba z Kampy, významného obyvatele ze 17. století.

Kanál s charakterem

K půvabu lokality přispívá i Čertovka, uměle vybudované koryto Vltavy, které si vysloužilo přezdívku "pražské Benátky". Čertovka byla původně pojmenována "Rožmberská strouha" podle majitele zdejších pozemků, Viléma z Rožmberka. Později se jí začalo přezdívat podle nedalekého domu U sedmi čertů.

Kampa v průběhu věků

Krajina Kampy se v průběhu staletí významně vyvíjela, zejména po velkém požáru Malé Strany v roce 1541, který vedl ke zvýšené sedimentaci a tvorbě půdy. Na ostrově, který zpočátku zdobily zahrady, se v 15. století začaly stavět mlýny a mlýnské zahrady, z nichž později vznikly šlechtické zahrady.

Společenské socialistické centrum

Kromě historického významu byl ostrov Kampa během socialistické éry kvetoucím centrem společenského života. Vody Vltavy a Čertovky byly odedávna oblíbenými místy rybářů, kteří oblasti dodávají živou atmosféru.

Dynamického sportovního ducha vnesla do oblasti v 80. letech rekonstrukce Čertovky, kdy byly její břehy zúženy. V tomto období oživil vody kanoistický klub ČVUT, který využíval dostatek vody při svých trénincích a závodech, a to až do ukončení své činnosti v roce 1989.

Domov ikon

Kampa byla také domovem a inspirací pro řadu umělců a intelektuálů, což z ní dělá kulturní spojení v rámci Prahy. Klidné prostředí ostrova přilákalo osobnosti jako Josef Dobrovský, Jan Werich nebo Jiří Trnka.

Kulturní význam oblasti podtrhuje i Lennonova zeď, symbol svobody a vzpoury, která láká návštěvníky k připomenutí odkazu Johna Lennona a širších snah o mír.

Žijící dědictví

Ostrov Kampa se svou historickou hloubkou, přírodními krásami a kulturním významem nepřestává okouzlovat ty, kteří se po jeho stezkách toulají. Od svého vzniku až po současný status oblíbené městské oázy vystihuje duši Prahy a nabízí klidný únik z ruchu velkoměsta.

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, cesky.radio.cz